oxfam logo

Oxfam on IPCC report: current policies inadequate - the richest have the greatest responsibility

20 March 2023

The new UN climate panel report shows that current policies and action plans will not be enough to keep global warming below 1.5 degrees. And the longer we wait, the more difficult, painful and expensive the transition will be. The climate crisis is unfair and unequal and the human suffering is enormous. Rapid and large-scale action is needed, with rich countries, companies and wealthy individuals having a particular responsibility both to reduce their emissions and to pay to counteract the effects of warming.

A man retrieves what he can from his home after Cyclone Freddy destroyed it, Malawi, March 2023. Photo: Thoko Chikondi.

A man retrieves what he can from his home after Cyclone Freddy destroyed it, Malawi, March 2023.

The IPCC report shows that climate change is accelerating and causing great suffering. In the last week alone, over 500 people have died and over 800,000 people have been affected by heavy rain, flooding and landslides as a result of Cyclone Freddy in Malawi and Mozambique.

Rapporten visar hur djupt orättvist klimatkrisen slår. Klimatförändringar påverkar redan nu vädret och klimatet. De leder till extremväder i alla regioner, och orsakar omfattande och bestående förluster och skador för människa och natur. Sårbara samhällen och människor med lägst inkomster, som har gjort minst för att orsaka klimatförändringarna är de som drabbas hårdast.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Tackling the climate crisis and reducing inequality are linked - this is clear from both the IPCC report and Oxfam's work. Research by Oxfam and others has shown that the people with the highest incomes also account for a disproportionate share of carbon emissions, while the people most affected by climate change have often done the least to cause it. Today's IPCC report states that a transition will require a redistribution of resources and that different countries, regions and individuals will need to contribute in different ways, with the richest having the greatest responsibility and the best opportunity to reduce their emissions and pay for the transition.

Om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till Parisagendans mål om 1,5 grader innebär det att varje invånare på jorden måste släppa ut mindre än 2,2 ton koldioxid per år innan 2030. Det är vad världens rikaste 1 procent av befolkningen släpper ut på 12 dagar – medan den fattigaste 50 procenten använder mindre än hälften av det på ett helt år. Det är omöjligt att hantera klimatkrisen utan att särskilt begränsa utsläpp från de allra rikaste individerna, som också är de största utsläpparna. En jämlik klimatomställning kan rädda och förbättra liv, och minska hunger och fattigdom.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Climate inequality is high both globally and in Sweden. Increasing inequality contributes to global warming and makes people more vulnerable. Current targets and action plans from the world's countries will not be enough to reach the 1.5 degree target. Sweden is also reneging on its climate promises. The Swedish Parliament has decided that the goal is for Sweden to have no net emissions of greenhouse gases by 2045 - and then to achieve negative emissions. This goal is not expected to be achieved with the policies and regulations currently in place.

Sverige behöver ta sitt ansvar, både mål och poliycer måste vässas. Vår konsumtion är ohållbar och ojämlik. Sverige behöver nu införa mål och styrmedel som säkerställer att både de totala utsläppen går ner till hållbara nivåer och att de som släpper ut mest också minskar sina utsläpp mest. Sverige måste också leverera ett ambitiöst klimatbistånd till de länder som idag drabbas hårdast av klimatkrisen. Tyvärr är svensk klimatpolitik just nu i det närmaste blind för klimatojämlikheten och för att omfördelande insatser krävs för att bromsa klimatkrisen. De rikaste länderna har ett ansvar att bidra, men det har också de största företagen och rikaste individerna.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige