oxfam logotyp
Tillgång till rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Madina deltar i vattenprojektet i Isiolo County och hämtar vatten ur floden.

Madina Mohamed är programdeltagare i Oxfams och MID-Ps vattenprojekt i Isiolo County, hon hämtar här vatten från floden. Foto: Eyeris Communications/Oxfam

Vatten och Sanitet

2,2 miljarder människor har inte tillgång till rent vatten. Oxfam arbetar för en jämlik fördelning av världens vattenresurser.

Rent vatten räddar liv och minskar fattigdom

Tillgång till rent vatten är avgörande för att människor ska kunna överleva och en grundläggande mänsklig rättighet. Men trots det så lever miljarder människor runt om i världen fortfarande utan vatten som är rent och säkert. Vattenbrist, dålig vattenkvalitet, brist på toaletter, latriner och otillräckliga eller obefintliga förutsättningar att sköta hygienen ökar risken för sjukdomar. Det får konsekvenser för jordbruk, odling, matens kvalitet och fattiga familjers möjlighet till försörjning och utbildning. Kvinnor och flickor, som dessutom oftast är de som tvingas gå långa sträckor och köa i timmar för att hämta vatten, är särskilt utsatta.

Klimatförändringarnas konsekvenser är många men en av de mest påtagliga och redan förekommande är brist på eller överflöd av vatten. Fortsätter världens utsläpp ligga på samma nivå som nu kommer den globala temperaturen att stiga 2,7 grader till slutet av århundradet. Allt eftersom klimatkrisen förvärras uppskattas människor ha ännu mindre tillgång till säkert vatten. Bristen på rent vatten är nära kopplat till fattigdom där de fattigare, med mindre ansvar för klimatförändringarna, drabbas hårdare än de rika. Sjukdomar från förorenat vatten, samt brist på grundläggande sanitetsmöjligheter, dödar fler människor varje år än alla former av våld och krig.

För att uppnå en mer jämlik värld måste vi få till en mer rättvis fördelning av våra vattenresurser.

 

Vad kostar bristen på vatten och sanitet?

 • 2,2 miljarder människor har inte tillgång till rent vatten i sitt hem

   

 • 2,3 miljarder människor saknar tillgång till grundläggande sanitetstjänster som latriner eller toaletter

   

   

 • Över 80% av allt avloppsvatten saneras inte innan det återförs till miljön

   

 • 800 barn under 5 dör dagligen till följd av diarré orsakat av orent vatten

   

 • 700 miljoner människor kan komma att bli tvungna att flytta till följd av akut vattenbrist till 2040

Oxfams arbete med vatten och sanitet

Oxfam är internationellt erkända för hur vi arbetar med vatten- och sanitetsfrågor.  Vi har länge jobbat med dessa frågor och sedan 2004 organiseras detta genom Oxfam Water, Sanitation and Hygiene Fund (WASH). Människors tillgång till vatten är centralt i nästan alla Oxfams insatser, oavsett om det handlar om akuta insatser eller långsiktigt arbete mot orättvisor och förtryck. Under kriser och katastrofer slås ofta vatten- och sanitetssystem ut, därför är säker vattenförsörjning en prioritering i Oxfams katastrofarbete. Den ojämlika tillgången till rent vatten är en världens mest akuta hälsoproblem och påverkas av ekonomisk ojämlikhet och klimatojämlikhet. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för en säker vattenförsörjning.

Rätten till rent vatten och säker vattenförsörjning

Vi stödjer långsiktiga och hållbara projekt som ger samhällen möjlighet att bygga upp en säker vattenförsörjning och infrastruktur, tillhandahålla viktiga sanitetslösningar och installera bevattningssystem för att få igång jordbruk och människors försörjning.

Vi påverkar och stöttar regeringar att prioritera långsiktiga investeringar i vatten- och sanitetssystem. Projekt vi själva driver är till exempel avsaltning av med hjälp av förnybar energi, återanvändning av mänskligt avfall för att skapa bränslebriketter och soldrivna vattenpumpar.

Läs mer om Oxfams WASH-program

Vattenkran i Isiolo County. Foto: Eyeris Communications/Oxfam

Katastrofhjälp och lokala samarbeten

I krissituationer slås ofta vatten- och sanitetssystem ut och när människor är traumatiserade, hungriga, uttorkade och utmattade blir de mer sårbara för allvarliga sjukdomar som diarré och kolera. Därför fokuserar vi en stor del av våra nödinsatser på att få till en säker vattenförsörjning och vi sätter också upp till exempel handtvättstationer och toaletter för grundläggande hygien.

Genom samarbeten med lokalsamhällen och genom informationskampanjer sprider vi kunskap om hur rent vatten, handtvätt och annan hygienhållning hjälper till att förhindra spridning av sjukdomar, samt hur man skyddar sig och sin familj vid sjukdomsutbrott.

Läs mer om vårt katastrofarbete

Oxfams anställda Pascaline Namegabe visar upp en handtvättsstation i ett förflyttningsläger i Mwaka. Foto: Arlette Bashizi/Oxfam

Världsledande teknik

Vi är kända för att snabbt och effektivt kunna tillhandahålla storskaliga vattenförsörjningssystem och viktiga sanitetsanläggningar, även under de allra svåraste omständigheter. Historiskt har vi utvecklat och satt standarden för många av de tillvägagångssätt och den teknik som ofta används idag, till exempel lättmonterade vattenlagringstankar, vattenhinkar, vattenreningsenheter och latrinplattor.

Solcellspaneler för att driva vattenpumpar i Jemen.

Oxfams ingenjör Monther Alattar står framför solcellspaneler som har installerats för att driva vattenpumpar i Jemen. Foto: Pablo Tosco/Oxfam Intermón

Mer om vatten och sanitet