oxfam logotyp
Ahmed Kvohgyj och Amida Gunesh äter sin egenlagade lunch

Ahmed Kvohgyj och Amida Gunesh äter sin egenlagade lunch. Foto: Pablo Tosco/Oxfam

Kriget i Ukraina

2 år senare. Miljontals har flytt sina hem. Oxfam är på plats.

Miljoner har flytt från Ukraina

Sedan Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022 har konsekvenserna varit förödande. Kriget har hittills orsakat tusentals civila offer och ödelagt viktig infrastruktur, såsom människors hem, skolor, sjukhus och vattenförsörjning. Miljontals människor har flytt från Ukraina. Nu har kriget pågått i två år. Oxfam har varit på plats sen februari 2022. Tillsammans med våra partners har Oxfam nått över 2 miljoner människor med livräddande stöd.

Krigets pris är högt, minst 10 000 civila uppskattas ha dödats sen 2022, men den verkliga siffran är sannolikt högre. Miljoner människor är fortfarande i behov av stöd, som i andra konflikter är marginaliserade grupper och de nära konfliktzoner särskilt utsatta. För att kunna stötta människor och samhällen på bästa sätt har våra partners, med sin lokala kunskap och expertis, varit oerhört viktiga för att insatserna har kunnat bli effektiva och gjort verklig skillnad.

Oxfam är på plats med livräddande hjälp. Hittills har vi nått över 2 miljoner människor. Med ditt stöd kan vi nå ännu fler. 

Läs om Oxfams arbete i Ukraina

Läs mer här
Såren är väldigt djupa. Det kommer att ta år och år att återhämta sig och vi vet fortfarande inte hur länge kriget kommer vara.

Cecylia Jakubczak, Kommunikationschef, Towards Dialogue (Oxfams partnerorganisation)

Oxfams insatser

Behoven i Ukraina har förändrats under åren. Människor i närheten av konflikten i den östra delen av landet har haft stora humanitära behov, sommaren 2023 intensifierades konflikten i dessa områden och tusentals behövde lämna sina hem. I juni 2023 skedde en explosion i Kakhovkadammen i Kherson Oblast vilket ledde till översvämningar. Upp emot en miljon människor förlorade tillgång till rent vatten och 140 000 hade ingen elektricitet. Efter katastrofen samarbetade Oxfam med partners för att snabbt stötta människor som drabbats.  

6,2 miljoner människor har tvingats fly Ukraina, 5,8 miljoner av dessa befinner sig inom Europa. Humanitärt arbete inom närområdet har varit viktigt för att nå alla de som drabbats av kriget. Under åren som gått har Oxfam samarbetat med partners i Polen, Rumänien och Moldavien för att kunna stötta de som flytt landet. Vi har samarbetat med kvinnorättsorganisationer, HBTQI+-organisationer och organisationer ledda av romer. Flyktingar från Ukraina inom Europa befinner sig inte på samma plats hela tiden, många har valt att återvända till Ukraina eller till andra länder inom Europa för att komma närmare familj och vänner. I och med ett EU-direktiv som implementerades i mars 2022 har många som flytt fått tillgång till bostad, anställning, sjukvård och utbildning.

Vikten av lokal expertis

Oxfam arbetar som alltid utefter principen att lyfta och stötta lokala humanitära ledare, med en feministisk ansats för att försäkra oss om att stödet når marginaliserade grupper. Arbetet i Ukraina är ytterligare bevis för att humanitärt arbete är mest effektivt när det styrs av lokala behov och i samarbete med lokala organisationer. Det är tack vare det nära samarbetet med lokala organisationer som stödet kunnat nå ut så snabbt och effektivt som möjligt.  

I samarbete med 40 organisationer har Oxfam nått över 2 miljoner människor de senaste 2 åren. Nedan kan du läsa om hur stödet har gjort skillnad.

1,3 miljoner människor har fått tillgång till grundläggande vatten- och sanitetstjänster. 

62 000 människor har fått psykosocialt stöd.  

35 000 människor har fått kontantstöd. 

10 000 människor har fått stöd inför vintermånaderna. 

44 vattentankar med kapacitet för 95 000 liter har byggts.  

Anastasias historia:

En av de som fått sitt liv förändrat är Anastasia och hennes familj. Hon, hennes man och deras fem barn försökte stanna i sitt hem nära Odessa så länge som möjligt, men valde till slut att lämna landet. De bor sen i juli 2023 på ett flyktingboende i Moldavien och försöker vänja sig vid sina nya liv. Men deras barn blir fortfarande rädda varje gång ett plan flyger förbi. 

“Det känns så konstigt att inte längre höra ljudet av bomberna och flyglarmen.”  

På boendet får Anastasia och hennes familj husrum, och stöd för att integrera sig i Moldavien av Oxfams partnerorganisation Amici dei Bambini. 

Anastasia flydde kriget i Ukraina med sin familj och leker här med sina barn

Anastasia och hennes familj kom till flyktingboendet den 12 juli 2023. Foto: Pablo Tosco/Oxfam 

Arbete med redan utsatta grupper

I Polen har Oxfam samarbetat med organisationen Lambda Warszawa som är aktiva inom HBTQI+-rättigheter i Polen sen 1997. HBTQI+-personer diskrimineras ofta i exempelvis skyddsboenden. Lambda Warszawa har skapat en trygg samlingsplats där den här gruppen kan vara del av ett sammanhang, lära sig polska och få särskilt utformat stöd.

I samarbete med organisationen Voice of Romni, som har kontakter inom den romska folkgruppen, har Oxfam kunnat nå de mest utsatta romerna nära frontlinjen i Ukraina. I augusti 2023 startade Voice of Romni ett initiativ för att återställa 15 lokala entreprenörers försörjning. Över 2600 människor har fått mat- och hygienkit. I Polen har Towards Dialogue, Oxfams partner, med sina aktiviteter stöttat romers välmående och gett de möjligheter att bygga färdigheter för att bland annat öka deras självförtroende.

Olena och hennes son Aleksandrov har funnit trygghet i Carusels skyddsboende.

Olena och hennes son Aleksandrov har funnit trygghet i Carusels skyddsboende. Foto: Pablo Tosco/Oxfam

Oxfam finns på plats i flera andra akuta kriser

Parallellt med insatserna för människor på flykt från Ukraina arbetar vi på plats i flera andra akuta kriser runt om i världen. På många platser försvåras läget ytterligare av kriget i Ukraina, då tillgången till spannmål, och därmed mat, minskar drastiskt och priser på baslivsmedel och bensin rusar i höjden.

Det enklaste, och mest kostnadseffektiva, sättet att stödja människor som har drabbats av krig, konflikter och katastrofer är att bli månadsgivare. Det ger oss möjlighet att arbeta för en långsiktig förändring, mot orättvisor och förtryck – och att samtidigt agera i akuta situationer där behoven är som störst just nu.

Agera i solidaritet

Bli månadsgivare