oxfam logotyp

Stort tack för din gåva!

Världen behöver fler som du.

Din gåva kan innebära livsviktig hjälp som rent vatten, mat och kontantbidrag till människor som drabbats av kriser och katastrofer. Den kan också bidra till att människor i utsatthet kan skapa möjligheter till försörjning, förbättra levnadsvillkoren för kvinnor och barn och att flickor och pojkar får gå i skolan.

Oxfam arbetar för en värld fri från fattigdom. Vid katastrofer är vi på plats för att hjälpa de som drabbats, med hållbara och långsiktiga projekt skapar vi förutsättningar för människor att lyfta sig ut fattigdom och genom politisk påverkan arbetar vi för att förändra de förhållanden som orsakar fattigdom.

Tack vare gåvor från engagerade människor som du kan vi stötta de som behöver det allra mest