oxfam logotyp

Hösten 2023, till Sveriges regering:

 

Människor överallt lider av klimatkrisen, medan politiken misslyckas med att reglera de största utsläpparna, som kan fortsätta sina utsläpp och samtidigt bli ännu rikare. Det är bara rättvist att hålla de som skadar klimatet värst till svars.

Människorna i världens fattigaste länder har gjort minst för att orsaka klimatkrisen, men de betalar det högsta priset. Därför måste Sverige och andra rika länder stödja de samhällen som drabbas värst av översvämningar, stormar, höjning av vattennivån och annan klimatpåverkan – så att vi tillsammans kan bygga en mer jämlik framtid.

Vi uppmanar Sverige att stå fast vid löftet om att bidra till klimatfonden för förlust och skador, som fortfarande är tom.

 

Avslutad kampanj.

Så här många skrev under vårt öppna brev till Sveriges regering:

Underskrifter

10000

Mål

Det är inte för sent!

Konsekvenserna av Sveriges och andra rika länders höga utsläpp är enorma. Klimatförändringarna orsakar naturkatastrofer, extremväder och torka, och leder till oåterkalleliga skador för människor och för vår planet. Och de som betalar det högsta priset är människor i världens fattigaste och mest utsatta länder.

På förra årets klimattoppmöte fattades ett historiskt beslut om att skapa en fond för förluster och skador som orsakas av klimatförändringarna. Det skedde tack vare att människor över hela världen protesterade.

Nu måste vi på nytt hjälpas åt att höja våra röster så att världens regeringar ser till att den nya fonden kan göra skillnad på riktigt. Och det är inte mer än rättvist att de rika individer, länder och företag som orsakat klimatkrisen hjälper till att kompensera för de stora förluster och skador som har skett och sker i framtiden.

Skriv under, så kan vi tillsammans sätta press på regeringen att bidra till att fylla klimatfonden – och skicka notan till de värsta klimatsabotörerna.

Bild baserad på foto av Emmanuel Museruka/Oxfam, Fadrach Niere/Fridays For Future Uganda

MÖT AKTIVISTERNA

Oxfam samarbetar med fyra klimataktivister inför COP 28

Hilda Flavia Nakabuye

”För mig är klimataktivism inte ett val, det är en daglig kamp. Mitt land Uganda bidrar knappt en procent till växtgasutsläppen, men vi lider av klimatkrisen – från ökande temperaturer till översvämningar, som tar människors liv.”

Hilda Flavia Nakabuye bor i Kampala och är grundare till Fridays For Future Uganda, den största ungdomsrörelsen i Östafrika. Hon fokuserar på att öka medvetenheten om klimatkrisen hos studenter och organiserar uppstädningsdagar i Victoriasjön. Hilda var med och protesterade mot EACOP – en lång oljeledning som planeras att byggas i Östafrika. Hon arbetar också för att bekämpa rasism och sexism.

Hilda Flavia Nakabuye, klimataktivist. Foto: Emmanuel Museruka/Oxfam

Lavetanalagi Seru

”Vi vill se ett slut på fossil infrastruktur. Det handlar om rättvisa mellan generationer, det handlar om historiskt ansvar. Vi vill se de rika och industrialiserade länderna betala för de skador och förluster som de orsakar här i Oceanien.”

Lavetanalagi bor på Fiji och har en bakgrund inom ungdomsfrågor och mänskliga rättigheter. Han är policyexpert inom humanitära insatser i Oceanien, och är medgrundare till Alliance for Future Generations. Just nu jobbar han för Pacific Island Climate Action Network (PICAN).

Lavetanalagi Seru, klimataktivist. Foto: Rob Rickman/Oxfam

Marinel Sumook Ubaldo

”Det är en hemsk känsla, när man har försökt att bygga upp, och så kommer tyfonen och sköljer bort allt igen. Varje gång en klimatkatastrof sker är vi tillbaka på noll.”

Marinel är från Filippinerna och studerar just nu i USA. Hon och hennes familj drabbades av tyfonen Haiyan 2013, och efter det organiserade hon Filippinernas första klimatstrejk. Hon kampanjar för ett förbud på engångsplast, minskning av koldioxidutsläpp och för fler investeringar i förnybar energi.

Marinel Ubaldo, klimataktivist. Foto: Shawn Exilus/Oxfam

Pavel Martiarena

”Jag tror att människor och natur kan leva i total harmoni. Det är det jag kämpar för. Vi vet att Peru, och andra länder som riskerar att drabbas av klimatkrisen inte är skyldiga till den. Det är utsläpparna som har ansvaret.”

Pavel bor i Peru och kämpar mot extraktivism (borttagandet av stora naturresurser) i Amazonas. För sitt engagemang vann han tävlingen ”Raise your voice for the Amazon”. Han är också fotograf och målare.

Pavel Martiarena, klimataktivist. Foto: Leslie Searles/Oxfam

Frågor & svar

De rikaste utsläpparna är några av de största företagen, några av de rikaste individerna samt de rikaste länderna.

Fossila bränsleföretag står för 70% av de globala utsläppen och har gjort rekordvinster under det senaste året. Samtidigt genererar dollarmiljardärer en miljon gånger mer utsläpp än en genomsnittlig person. Rika länder står för mycket mer av utsläppen än fattiga länder gör.

Det är alltså de rikaste fossilföretagen, de rikaste individerna (den rikaste 1 %) samt de rikaste länderna som är de utsläppare vi menar ska betala för klimatförändringarnas konsekvenser.

”Förlust och skada” är termen som används för klimatpåverkan som inte kan eller inte har åtgärdats. ”Förlust” avser saker som går oåterkalleligt förlorade såsom liv, ett sätt att leva eller en historisk plats, medan ”skada” avser saker som kan repareras eller återvinnas, såsom vägar eller byggnader. 

Förlust- och skadefonden inrättades på förra årets klimattoppmöte, COP 27. Den finns till för de samhällen som drabbats hårdast av klimatkrisen. Den ska ge människor tillgång till det stöd som behövs för att de ska återhämta sig från extremväder och klimatkatastrofer – som rent vatten under en torka, eller medel för att hjälpa till att återuppbygga hem som förstörts av översvämningar. 

Det är regeringars ansvar att samla in pengarna till förlust- och skadefonden från ländernas största utsläppare. Detta bör göras genom att omfördela resurser och beskatta de som tjänat pengar på att förstöra klimatet.

Förutom att hjälpa samhällen att återhämta sig från extrema väderhändelser och fortsätta hitta lösningar för de utmaningar de står inför, så sänder det en signal till stora utsläppare att de måste ta ansvar för sina handlingar. Det tar oss närmare en jämlik klimatomställning, för alla.

Klimatförändringarna drabbar framför allt människor i länder som har gjort minst för att orsaka krisen. Enligt klimatforskare bor över 3,3 miljarder människor på platser som är mycket sårbara för klimatförändringar, och människor i låg- och medelinkomstländer har fem gånger så hög risk att behöva fly på grund av klimatförändringar än människor i höginkomstländer. Ojämlikhet och diskriminering gör att denna orättvisa ofta blir djupare till följd av etnicitet, kön, sexualitet, funktionshinder, inkomst eller andra diskrimineringsgrunder.

– Vi sätter press på Sverige och andra rika länder att ta ansvar för klimatkrisen – genom att minska sina utsläpp och finansiera fonden för förlust och skador

– Vi gör research på hur stor andel av utsläppen som kommer från olika inkomstgrupper och länder – detta är grunden för de rekommendationer vi sedan ger

– Vi är på plats vid klimatrelaterade katastrofer och tillhandahåller nödhjälp i form av kontantbidrag, matpaket och stöd för att återuppbygga samhällen

– Vi utbildar bönder och samhällen i klimatsmarta odlingsmetoder och hållbart företagande

Läs mer här.

Regeringar bör beskatta förmögenhet för att drastiskt minska utsläppen från de rikaste och samtidigt samla in miljarder för att hjälpa sårbara länder att hantera klimatförändringarnas konsekvenser, och de förluster och skador som orsakats.

Exempelvis skulle en årlig förmögenhetsskatt på upp till 5 % på världens dollarmiljonärer och dollarmiljardärer samla in 1.7 triljoner dollar varje år.

Utöver det bör en särskild skatt införas för vinst som genererats från fossila industrier. Sådan skatt har föreslagits av ekonomerna Thomas Piketty och Lucas Chancel som har räknat ut att en skatt på 10 % på fossila tillgångar ägda av dollarmiljardärer hade kunnat samla in 100 miljarder dollar varje år. Den hade också avskräckt investerare från att investera i fossila industrier.

 

Beskatta eller förbud de superrikas lyxkonsumtion:

Regeringar bör beskatta, eller i vissa fall förbjuda, den utsläppstunga konsumtionen hos de superrika, så som stora lyxbåtar, privatjet och rymdturism.

 

Beskatta fossila företag: 

Regeringar bör inrätta en permanent beskattning på upp till 90 % på överdrivna vinster hos fossila företag. Skatten bör gälla när vinsterna är mer än 10 % än normalt, och också samarbeta med borttagandet av bidrag för fossil produktion.

Utforska mer