oxfam logotyp

Akut hungerkris i Östafrika

Miljontals i behov av humanitärt stöd

 

Människorna på Afrikas horn, i Öst- och Centralafrika befinner sig i en djupt alarmerande hungerkris. Extrema klimatförhållanden har orsakat en utbredd mat- och vattenbrist och mer än 45 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp.  En person dör just nu av hunger var 28 sekund och över sex miljoner barn står inför, eller lider redan av, akut undernäring.

Oxfam är på plats och tillsammans med våra samarbetspartners agerar vi för att hjälpa de människor som behöver vårt stöd. Men läget är akut och vi behöver nå ut till många fler. Din hjälp behövs för att göra det möjligt.

Ditt stöd räddar liv

Ge en gåva

En kombination av extrema klimatförhållanden, covid-19 och konflikt

Klimatförändringarna har orsakat svår torka och förvärrat en redan allvarlig humanitär situation, i en region plågad av konflikter, covid-19 och den värsta invasionen av gräshoppor på 70 år. Skenande kostnader för mat och bränsle till följd av kriget i Ukraina försvårar situationen ytterligare.

Full screen previewAmina, 50, kom till Gunagadolägret på jakt efter mat och vatten när torkan hade dödat hennes boskap och sjukdomsutbrott hotade hennes familj.

 

Många skördar har slagit fel och miljontals boskapsdjur – som nomadfamiljer är beroende av för mat och försörjning – är utmärglade eller döda. Över 13 miljoner människor har drivits på flykt, på jakt efter vatten och betesmark, miljontals andra har tvingats fly från sina jordbruksmarker och hem på grund av konflikter.

 

Närmare 30 miljoner människor riskerar extrem hunger, och mer än 45 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Läget har förvärrats under 2022 och om hjälpen inte kommer, befaras situationen bli ännu allvarligare under 2023.

 

”Under mina 40 år har jag aldrig sett något liknande det som händer här i Akobo. De senaste fyra åren har det varit antingen översvämning, torka, hungersnöd, våld eller covid-19. Det är bara för mycket. Jag är trött på att leva. Om det fortsätter så här tvivlar jag på att mina flickor kommer att bli vuxna.”
– Nyadang Martha, Sydsudan

 

 

Miljoner är i behov av akut hjälp

Kenya

I Kenya har produktionen av grödor gått ner med 70 procent och landet har förklarat nationellt katastrofläge. 1,4 miljoner döda boskapsdjur har registrerats. 3,1 miljoner människor lever i akut hunger och är i behov av hjälp. Kvinnor och barn drabbas hårdast, könsrelaterat våld och barnäktenskap ökar.

Etiopien

I Etiopien har tillgången på livsmedel inte varit så osäker sedan 2016 och 9,4 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Bara i somaliregionen är vatten- och matbristen kritisk för 3,5 miljoner människor. Närmare en miljon djur har dött, och nomadfamiljer, som är helt beroende av boskap för sin överlevnad, har inte längre någonting att leva av.

Somalia

I Somalia har regnet uteblivit fem säsonger i rad. 90 procent av landet är drabbat av svår torka, den värsta på närmare ett halvt sekel, med missväxt och boskapsdöd som följd. Människor dör av hunger, undernäring och sjukdomar i den värsta hungerkrisen i mannaminne. Antalet personer som lever under svältliknande förhållanden är redan nu fler än under hungersnöden 2011, då mer än en kvarts miljon människor dog. Nästan hälften av alla barn under fem år är akut undernärda.

Sydsudan

I Sydsudan äter människor blad från buskar för att överleva dagen. Landet har för femte året i rad drabbats av svåra översvämningar som har förstört grödor, hem och infrastruktur. 70 procent av landet är översvämmat och närmare en miljon människor har tvingats fly från sina hem. 2,2 miljoner människor riskerar svält och över 70 procent av befolkningen – 8,3 miljoner människor – är i behov av humanitär hjälp. En siffra som befaras öka till 9,4 miljoner under 2023.

Det här gör Oxfam

Tillsammans med våra partners hjälper vi miljontals människor med livräddande i regionen. Vårt mål är att nå över 1,5 miljoner människor med nödproviant, rent vatten, sanitet, kontantstöd, skydd och tak över huvudet.

Vi hjälper också samhällen att bli mer motståndskraftiga inför klimatförändringarna, genom att arbeta med uppbyggnadsprogram och tillhandahålla hållbara och varaktiga lösningar för framtiden. Läs mer om vårt arbete med klimatojämlikhet här.

Över 28 miljoner människor i regionen riskerar att hamna i extrem hunger om torkan fortsätter. Människor behöver din hjälp! Det enklaste, och mest kostnadseffektiva, sättet att hjälpa människor som har drabbats av kriser är att bli månadsgivare. Då ser du till att vi kan planera vårt arbete långsiktigt och hjälpa till där behoven är som störst.

Agera i solidaritet

Bli månadsgivare