oxfam logotyp

Organisation och styrning

 

Oxfam Sverige öppnade sitt första kontor i mars 2014. Vi arbetar med insamling, kommunikation, företagssamarbeten och påverkan. Vårt mål är att informera allmänheten om Oxfams arbete, engagera människor i våra frågor, skapa förändring som gynnar kampen mot fattigdom och samla in pengar till verksamheten i världen. Oxfam i Sverige är en del av den globala Oxfam-rörelsen.

Det svenska huvudkontoret är placerat i Stockholm. Sedan 2020 har vi ett kontor i Malmö och 2022 öppnade vi kontor i Göteborg.

Läs vår effektrapport

Klicka här!

Hur används din gåva?

Pengarna som samlas in i Sverige används till att hjälpa människor som drabbats av kriser och katastrofer, till projekt som lyfter människor ur fattigdom och till kommunikation och påverkansarbete som ändrar grundorsakerna till varför människor är kvar i fattigdom. Oxfam har verksamhet i över 80 länder och Oxfam Sveriges pengar går till ett stort antal projekt i olika länder. Du kan läsa mer om vilka projekt Oxfam Sveriges intäkter har gått till i vår årsredovisning nedan.

Oxfam har ett 90-konto i Sverige vilket betyder att vi är anslutna till och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel som garanterar att insamlingen sköts på ett etiskt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel används till ändamålet.

Löner och arvoden

Oxfam Sveriges generalsekreterare har en månadslön på 70 288 kronor. Lönen fastställs av styrelsen, med hänsyn till det ansvar som tjänsten medför. Ingen övertid utgår och det finns inga särskilda pensionsförmåner. Förmåner som friskvårdsbidrag är detsamma som för övriga anställda. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Generalsekreteraren ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Oxfams verksamhet i Sverige och har det yttersta ansvaret för ekonomi, arbetsmiljö, verksamhetskvalitet och organisationsutveckling.

Generalsekreteraren ska också företräda Oxfam både nationellt och internationellt samt skapa opinion för de frågor som Oxfam driver inom ramen för vårt uppdrag.

Oxfams anställda omfattas av Akademikerförbundets kollektivavtal och lönestrukturen ligger i nivå med liknande organisationer och verksamheter i Sverige.

Oxfam Sveriges styrelse

Styrelsen består för tillfället av fem ledamöter. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar utan arvode.

Michiel är Executive Director för Oxfam Novib sedan 2018 och har lång erfarenhet av internationellt samarbete och mänskliga rättigheter. Efter att ha arbetat för både Amnesty International och FN, började han på Nederländska Utrikesdepartementet 2001. År 2012 bytte han diplomati mot politik och blev parlamentsledamot och talesperson i utrikespolitiska frågor för PvdA, det nederländska arbetarpartiet. Michiel är också styrelseledamot i Oxfam International samt SHO, en koalition av 11 nederländska organisationer som samarbetar i frågor som rör humanitärt stöd.

Lilian är Director of Engagement på Oxfam Novib. Hon ansvarar för att samla olika krafter i Nederländerna för en rättvis och hållbar värld. På den nya engagemangsavdelningen har man samlat all kompetens inom kampanj, opinionsbildning, kommunikation, aktivering och insamling. Lilian har lång erfarenhet av digital marknadsföring, strategi, innovation och organisationsförändring från såväl näringslivet som konst- och kultursektorn.

Shin arbetar på Oxfam Storbritannien med internationell marknadsutveckling och har övergripande ansvar för bland annat Oxfams insamlingsarbete i Sydkorea.

Jessica är grundare av byrån Besvärlig sedan 1977 och är en av Sveriges mest omtalade och framgångsrika kommunikatörer. Hon är PR- och kommunikationsexpert, föreläsare och inspiratör samt journalist och programledare på Sveriges Radio. Jessica har arbetat många år inom både civilsamhället och näringslivet med varumärken som Stockholm Pride, Rädda Barnen, SOS Barnbyar och SBAB. Hon är dessutom expert på normer, värderingsfrågor, hbtqi- och jämställdhetsfrågor, samt värderingsdriven och samhällsspeglande kommunikation.

Marieke är Unit Manager Partnerships and Program Development med ansvar för institutionell finansiering och programkvalitet. Hon har jobbat på Oxfam Novib i över åtta år och har mer än 20 års erfarenhet av internationell utvecklingssamverkan.

Therese är generalsekreterare för Ung Cancer sedan 2022 och har lång erfarenhet som ledare inom ideell sektor. Therese arbetade tidigare på Röda Korset där hon bland annat varit chef för såväl insamling som programverksamhet. Hon har även arbetat med Röda Korsets arbete kring programutveckling, effektmätning, finansiering och påverkan. Utöver detta har Therese suttit i ett flertal styrelser, som exempelvis Svenska Freds och Föreningen för Utvecklingsfrågor.

Dokumentation

Här hittar du viktiga dokument som vår årsredovisning och effektrapport.

Effektrapport 2022-2023

Ladda ner

Effektrapport 2021-2022

Ladda ner

Årsredovisning 2022-2023

Ladda ner

Oxfam Sveriges stadgar

Ladda ner

Insamlingspolicy

Ladda ner

Code of Conduct

Ladda ner

Anmälan av oegentligheter

Ladda ner

Policy för placering av kapital

Ladda ner