oxfam logotyp

Vår historia

80 år av fattigdomsbekämpning

Nya i Sverige, inte i världen

Även om Oxfam inte funnits så länge här i Sverige så har vi en lång historia och massor av erfarenhet i ryggen. Det första Oxfamkontoret grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker och aktivister. Organisationen gick då under namnet the Oxford Committee for Famine Relief, vilket senare förkortades till Oxfam. Gruppen kämpade för att mat skulle skickas till svältande kvinnor och barn i ockuperade Grekland under andra världskriget.

Efter kriget fortsatte Oxfam skicka nödhjälp till grupper runt om i Europa, och när situationen i regionen förbättrades ändrades fokuset till globala syd. Idag är vi en internationell konfederation som tillsammans med lokala partners arbetar mot fattigdom och orättvisa i 81 länder.

Det finns 21 självständiga medlemsorganisationer i konfederationen. De är baserade i Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Colombia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Hong Kong, Irland, Indien, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Quebec, Sydafrika, Spanien, Turkiet och USA. Därutöver finns tre påverkans- och insamlingskontor i Sydkorea, Sverige och Argentina.

Det internationella sekretariatet är baserat i Nairobi, Kenya, men har kontor i Addis Ababa, Oxford, Bryssel, Genéve, New York, Moskva och Washington.

 

Det svenska kontoret öppnade i mars 2014. I Sverige arbetar vi med frågor som berör ekonomisk ojämlikhet, klimatojämlikhet och företags ansvar för mänskliga rättigheter. Vi samlar också in pengar som går direkt till den katastrofhjälp konfederationen genomför. Det svenska huvudkontoret är placerat i Stockholm, men vi har även kontor i Göteborg, Malmö och Linköping.

 

Läs mer om Oxfams historia på Oxfam Internationals hemsida.