oxfam logotyp

World Economic Forum i Afrika

12 maj 2016

Igår inleddes World Economic Forum Afrika i Rwandas huvudstad Kigali. Oxfam Internationals VD, Winnie Byanyima, är på plats för att diskutera tillväxt, resursfördelning och andra viktiga frågor med politiker och företagsledare från hela kontinenten. Winnie kommer att använda sin röst för att lyfta några av de utmaningar som kontinenten står inför, med fokus på skatteflykt och växande ekonomiska klyftor.

Stora utmaningar
Afrika står just nu inför en rad tuffa utmaningar i form av dämpad ekonomisk tillväxt, sjunkande råvarupriser, skatteflykt och vidgade ekonomiska klyftor. En ny rapport från Oxfam visar att den senaste tidens starka ekonomiska tillväxt inte kommit alla till del. Vanliga afrikaner har med andra ord inte fått ta del av det ökade välståndet som istället tillfallit en liten elit, vilket drivit på de växande klyftorna.

Rapporten visar bland annat att:
– Sju av världens mest ojämlika länder ligger i Afrika
– Kontinentens 10 rikaste individer har en samlad förmögenhet som motsvarar Kenyas samlade BNP
– Antalet afrikaner som lever i fattigdom har ökat med 50 miljoner sedan 1990
– Tillgångarna som förmögna afrikaner gömt undan i skatteparadis skulle räcka för att utbilda alla afrikanska barn

Afrikas ekonomiska tillväxt har i huvudsak gynnat en liten grupp, vars makt och inflytande vuxit sig allt större. Detta är tydligt i länder som Nigeria där fattigdomen ökat samtidigt som landet haft en positiv ekonomisk tillväxt. Ett annat exempel är Ekvatorialguinea som idag har en högre per capita inkomst än Spanien, men en högre barnadödlighet än Burundi – ett av världens fattigaste länder.

Vidgade ekonomiska klyftor
Extrem ojämlikhet är problematiskt av flera skäl, det hämmar den ekonomiska tillväxten och utvecklandet av en bred medelklass. Vidgade ekonomiska klyftor befäster också andra problem som bristen på jämställdhet. I Etiopien har 88 procent av alla pojkar från välbärgade familjer i urbana områden tillgång till utbildning. För fattiga flickor på landsbygden är motsvarande siffra 30 procent.

I många länder bär kvinnorna huvudansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Kvinnor bosatta i Afrika söder om Sahara spenderar i genomsnitt fem miljarder timmar om året på att hämta vatten – ett arbete som är både tungt, farligt och obetalt.

Vägen framåt
För att vända utvecklingen och bekämpa de extrema klyftorna krävs omfattande åtgärder inom en rad områden. Oxfam uppmanar Afrikas regeringar att se över hur intäkterna från försäljningen av viktiga naturresurser fördelas. Genom ökade investeringar i offentliga tjänster som utbildning och sjukvård kan fler människor lyfta sig själva ur fattigdom.

Världens ledare måste också arbeta tillsammans för att motverka skatteflykt och korruption genom att täppa till kryphålen i den befintliga skattelagstiftningen. Många afrikanska länder går varje år miste om viktiga skatteintäkter som skulle kunna finansiera nödvändiga samhällstjänster och infrastrukturprojekt.

Fattiga länder förlorar omkring 170 miljarder USD varje år på grund av skatteflykt. Det är pengar som skulle kunna finansiera bättre vatteninfrastruktur så att fler människor får tillgång till rent vatten.