oxfam logotyp

Värsta torkan på decennier i Etiopien

16 februari 2016

Etiopien plågas just nu av den värsta torkan på över 30 år. Under de senaste 18 månaderna har regnperioderna varit oregelbundna och regnet kommer alltmer sällan. Viktiga vattenkällor har torkat, stora skördar har förstörts och över 500 000 betesdjur har dött i brist på mat och vatten. Landets regering uppskattar att över 10 miljoner människor kommer att behöva humanitär hjälp under 2016. Det är en alarmerande siffra.

Situationen i landet har förvärrats ytterligare av årets El Niño – ett periodiskt väderfenomen som orsakar stigande temperaturer på flera platser i världen. Länder som Etiopien är extra sårbara för El Niños effekter eftersom över 80 procent av landets befolkning lever av jordbruk.

Habodos berättelse

Habodo och hennes familj har precis som många andra tvingats lämna sitt hem och sin jordbruksmark på grund av den svåra torkan. Idag bor hon med fem av sina sju barn i ett läger för internflyktingar i Siti-regionen.

Vi kom hit för att det inte finns vatten någon annanstans. Vi fick inte med oss så mycket, inte ens filtar att sova på

Habodo

Habodo och två av hennes barn står utanför deras tillfälliga bostad som ligger cirka 20 minuter från det lilla samhället där Oxfam installerat en vattentank. Hon berättar:

”Närheten till vatten är bra. Vi behöver inte längre vandra i timmar för att ta oss till närmsta vattenkälla. Förut gav jag mig av i gryningen för att hämta vatten varje dag. Idag är det nära”.

Även om tillgången till vatten hjälper Hobodo och hennes familj att överleva så har torkan fortfarande stor inverkan på deras liv.
”Hungern gör att vi börjat äta konstiga saker som trädrötter. De smakar nästan ingenting och räcker inte för att mätta våra magar. Vi känner oss förlamade och maktlösa”, berättar Habodo.

Vad gör Oxfam?

Oxfam arbetar tillsammans med lokala myndigheter och partnerorganisationer för att ge fler människor tillgång till rent vatten, mat, djurfoder och säker sanitet. Just nu finns vi i tre av landets regioner – Siti, Afar och Oromia – där vi reparerar brunnar och borrhål och delar ut mat, foder och andra förnödenheter. Planen är att nå över 770 000 människor inom de kommande månaderna, för att lyckas behöver vi ditt stöd.