oxfam logotyp

Törst efter vinst – När storföretagen tillåts ta vårt vatten 

22 mars 2024

Tillgång till rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet, men enligt FN uppskattas 2,2 miljarder människor inte ha tillgång till säkert dricksvatten. Så måste det dock inte vara.  En ny analys som Oxfam gjort av 350 jordbruks- och livsmedelsföretag visar att företagen utnyttjar bristande regelverk och existerande ojämlikheter för att lägga beslag på stora delar av jordens vattenresurser på bekostnad av människor och miljö. Endast 28 % av företagen uppger att de minskar sina vattenuttag – trots att jordbruksindustrin står för 70 % av alla vattenuttag globalt.  
 
– Vi menar att den vattenkris som världen befinner sig i inte orsakas av faktisk brist på vatten, utan en ojämlik fördelning av det vatten som finns. Storföretag utnyttjar och förorenar vattenresurser utan konsultation med lokalbefolkning eller med hänsyn till närmiljön. I slutändan är det också världens regeringar som tillåter detta trots det enorma behovet av rent dricksvatten, säger Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige.

Till vänster: Vattenkran i Isiolo County, Kenya. Foto: Eyeris Communications/Oxfam. Till höger: Vattenföroreningar. Foto: Canva

Klimatförändringarna förvärrar den redan existerande bristen på vatten, och på grund av det uppskattas ytterligare 1,5 miljarder människor sakna tillgång till rent vatten till 2050. Mer intensiva torkperioder innebär att länder som är beroende av jordbruk för sin försörjning, särskilt i globala syd, skadas ekonomiskt vilket förvärrar fattigdom, matosäkerhet och hälsoproblem. Urfolk, som är särskilt beroende av nära tillgång till vatten, blir mer sårbara när några få, starka aktörer lägger beslag på vattenkällor.  

Samtidigt förvärrar storföretagen situationen. I den nya analysen, baserad på data från World Benchmarking Alliance, uppger bara 23 procent av företagen att de arbetar för att minska sina vattenföroreningar och endast 108 av de 350 analyserade företagen är transparenta med mängden vattenuttag de gör från områden som är drabbade av vattenbrist. Jordbrukssektorn står för 70 procent av alla vattenuttag, som de använder för att försörja bland annat köttindustrin och produktionen av biobränsle. Resurserna tas i övervägande del från det globala syd för att tillgodose konsumtionsbehov i globala nord, utan konsultation med lokalbefolkning eller hänsyn till närmiljön 

– När stora företag förorenar eller konsumerar enorma mängder vatten får lokala samhällen betala priset i form av tomma brunnar, dyrare vattenräkningar och förorenat och odrickbart vatten. Mindre vatten betyder mer hunger, fler sjukdomar och fler människor som blir tvungna att lämna sina hem, säger Cécile Duflot, generaldirektör Oxfam Frankrike. 

Vatten och ojämlikhet är starkt sammankopplat. Rika människor har bättre tillgång till säkert, offentligt dricksvatten, och pengar för att köpa vatten, medan människor som lever i fattigdom och som ofta inte har tillgång till offentligt tillhandahållet vatten spenderar stora mängder av sin inkomst på vatten.  

Oxfam har under decennier sett hur människor möts av dagliga utmaningar när de försöker komma åt rent vatten. De tillbringar otaliga timmar i kö eller går långa avstånd och drabbas av det smutsiga vattnets hälsokonsekvenser.  

– Vi kan uppenbarligen inte förlita oss på företags välvilja för att förändra sitt agerande – regeringar måste tvinga dem att sköta sig och skydda allmännyttiga tillgångar över deras vinstintresse, säger Duflot. 


Oxfam uppmanar regeringar att: 

– Realisera vatten som en mänsklig rättighet och en samhällsnyttig tjänst. Vinster bör inte vara en prioritet när det kommer till att tillgodose människor med vatten. 

– Hålla företag ansvariga för deras kränkningar av mänskliga rättigheter och miljölagar , inklusive förorening av vatten.  

– Investera i vattensäkerhet, subventionerat offentligt vatten för alla, hållbar vattenhantering och klimattåliga vatten-, sanitets- och hygientjänster (WASH). Nationell planering och policy kring WASH måste inkludera kvinnor i alla steg; ledarskap, deltagande och beslutsfattande.  


Metodologin för Nature Benchmark är tillgängligt för nedladdning.

Ladda ner Oxfams rapport ”Thirst for Profit”. 

Ladda ner Oxfams rapport Water Dilemmas för mer information om hur klimatförändringarna påverkar vatten. 

Läs mer om Oxfams arbete med vatten och sanitet.