oxfam logotyp

Toppekonomernas kritik mot skatteparadis

10 maj 2016

Över 300 ledande ekonomer, från ett trettiotal länder, varnar i ett gemensamt brev för riskerna med finansiell sekretess. Brevet som koordinerats av Oxfam har undertecknats av några av världens främsta ekonomer, däribland Thomas Piketty, nobelpristagaren Angus Deaton och Jeffery Sachs samt professorer från Harvard, Oxford, Sorbonne och andra ledande universitet. Brevet publiceras bara ett par dagar innan världens ledare samlas i London för att diskutera korruption.

I brevet, som riktas till världens regeringar, varnar ekonomerna för den skada som skatteparadisen orsakar. Även om uppfattningarna om önskvärda skattenivåer går isär så är undertecknarna överens om att territorier som tillåter att tillgångar göms undan i skalbolag skadar den globala ekonomin. De skriver att det inte finns några ekonomiska fördelar med skatteparadis, tvärtom orsakar de korruption och förhindrar stater från att inkassera viktiga skatteintäkter. För att motverka detta uppmanas värdens ledare att förändra det regelverk som möjliggör skatteflykt genom högre krav på öppenhet och transparens.

Storbritannien i spetsen
Att ta itu med skatteparadisen är enligt ekonomerna ingen lätt uppgift eftersom det finns mäktiga intressen som tjänar på att ingenting görs. De menar vidare att Storbritannien bör ha en ledande roll i detta arbete eftersom de idag kontrollerar en tredjedel av alla världens skatteparadis, däribland Brittiska Jungfruöarna.

De största förlorarna
Även om alla länder drabbas av skatteflykt så är utvecklingsländerna de största förlorarna. Värdens fattigaste länder går varje år miste om viktiga skatteintäkter som skulle kunna finansiera utbildning, sjukvård och andra samhällstjänster som gör det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom.

De omdiskuterade Panama-dokumenten har inte bara synliggjort bristerna i det internationella skattesystemet utan även placerat frågan högt upp på den politiska agendan. Problemet i sig är dock inget nytt och lösningen är allt annat än enkel, inte minst eftersom många inflytelserika aktörer tjänar på att upprätthålla status quo.

Öppenhet och transparens
Skatteflykt har länge varit en prioriterad fråga för Oxfam eftersom det driver på den ekonomiska ojämlikheten och bidrar till att låsa fast människor i fattigdom. Med stöd från över 300 ledande ekonomer uppmanar vi världens ledare att lyfta sekretessen och täppa till de befintliga kryphålen som möjliggör skatteflykt. Nya regler för öppenhet och ökat informationsutbyte behövs, liksom tvingande regler för företag att öppet redovisa all skattepliktig verksamhet och offentliggöra ägarförhållandena i företagen.

Världens fattigaste länder förlorar årligen omkring 170 miljarder USD i uteblivna skatteintäkter. Det skulle bland annat räcka till att utbilda de 57 miljoner barn som idag inte går i skolan.