oxfam logotyp

Sverige bäst i världen på att bekämpa inkomstojämlikhet

17 juli 2017

Sverige är nummer ett vad gäller att bekämpa inkomstojämlikhet. Det visar ett nytt globalt index som presenteras av Oxfam och Development Finance International idag.

I Commitment to Reducing Inequality Index rankas 152 länder utifrån hur deras regeringar arbetar för att minska klyftan mellan rika och fattiga. Indexet utgår ifrån den senaste data som finns tillgänglig från regeringar och globala institutioner så som ILO och Världsbanken, och länderna rankas inom de tre områden som är avgörande i att bekämpa ekonomisk ojämlikhet: arbetstagarens rättigheter, sociala utgifter och beskattning.

Indexet, som kommer uppdateras årligen, visar att 75% av regeringarna gör mindre än hälften av vad de skulle kunna göra inom dessa tre områden för att bekämpa ojämlikhet. Sverige, följt av Belgien och Danmark toppar listan på grund av sina skattesystem där de rikaste personerna och företagen betalar en större andel skatt, de relativt höga utgifterna för sociala tjänster och socialt skydd samt nivån av stöd till arbetare och kvinnors rättigheter.

Sverige har ett bra system för att jämna ut inkomstskillnader och om andra länder tog efter det skulle ojämlikheten i världen minska. Samtidigt ökar klyftorna här och om Sverige ska behålla platsen som bäst i världen på att bekämpa ojämlikhet så måste åtgärder mot detta vidtas

Robert Höglund, kommunikationschef Oxfam Sverige

De länder som ligger i botten av listan, Nigeria, Bahrain och Myanmar, faller på skamligt lågt regeringsstöd för sjukvård, utbildning och socialt skydd. De uppvisar rekordlåga utgifter till arbetet för arbetstagares och kvinnors rättigheter och, särskilt när det gäller Bahrain och Nigeria, ett skattesystem som överbelastar de fattigaste i samhället medan de rikaste medborgarna inte beskattas.

Extrem och växande ojämlikhet skadar våra ekonomier och samhällen, och bromsar kampen mot fattigdom. Ändå är det inget land som gör tillräckligt för att stänga igen glappet mellan rika och fattiga. Våra politiska ledare har mycket att säga om att ta itu med ojämlikhet – tyvärr bevisar detta index att mycket av det vi hör är tom retorik.

Winnie Byanyima, direktör Oxfam International

Extrem fattigdom kommer inte utrotas om inte den ekonomiska ojämlikheten hindras: Världsbanken förutspår att nästan en halv miljard människor fortfarande kommer att leva i extrem fattigdom år 2030 om det inte vidtas åtgärder mot ojämlikheten. Indexet visar att kampen mot ojämlikhet handlar om politisk vilja, och att regeringars val gör skillnad. Till exempel rankas flera fattiga länder bättre än rika, och mer än ett av fem länder i indexets topp 50 är utvecklingsländer.

Vi hoppas att indexet motiverar regeringar att agera i medborgarnas intresse genom att investera mer i offentliga tjänster, satsa på rättvisa skattesystem och försvara arbetstagares rättigheter. Våra ekonomier bör byggas upp så att de fungerar för alla, och inte bara gynnar ett lyckligt fåtal.

Winnie Byanyima, direktör Oxfam International