oxfam logotyp

Svält står för dörren – människor i norra Gaza tvingas överleva på 245 kalorier om dagen

4 april 2024

Människor i norra Gaza har tvingats överleva på ett genomsnitt av 245 kalorier om dagen – 12 procent av det dagliga behovet – sen januari 2024 medan den israeliska armén fortsätter sin militära framfart. Svälten står för dörren i norra Gaza och nästan hela befolkningen lever med extrem hunger. 

Mutaz i Gaza gör bröd i ugnen de har skapat av lera.

Mutaz använder ugnen de byggt av lera för att göra bröd. Foto: Alef Multimedia/Oxfam

Israel gör medvetna val för att svälta civila. Föreställ er hur det är, inte bara att försöka överleva på 245 kalorier dag ut och dag in, men också behöva se dina barn eller äldre släktingar göra detsamma. Allt medan du är på flykt, med lite eller ingen tillgång till rent vatten, medveten om att det mesta av sjukvården är borta och medan man är under konstant hot av drönare och bomber.

Amitabh Behar, Oxfam Internationals högsta chef.

Oxfams analys baseras på senaste tillgängliga data från Integrated Food Security Phase Classifications (IPC) nyligen publicerade analys. Mängden mat som människorna i norra Gaza får i sig omfattar mindre än 12 procent av det rekommenderade dagliga intaget på 2100 kalorier. Oxfam har också funnit att mindre än hälften av de lastbilar med mat som krävs för att nå målet kommer in i Gaza. Förra veckan sade dessutom den israeliska regeringen till den överlägset största biståndsorganisationen i området, UNRWA, att deras konvojer inte längre kommer släppas in i norra delen av Gaza.   

Svälten står för dörren i norra Gaza och nästan hela befolkningen lever med extrem hunger. 1,1 miljoner människor, hälften av Gazas befolkning, förväntas enligt IPC att leva med katastrofal hunger (IPC fas 5) inom 3 månader om våldet inte trappas ner. Enligt FN dör redan nu dör barn av svält och undernäring. Över 300 000 människor tros fortfarande vara fast i norra Gaza utan möjlighet att lämna området. 

Före kriget var vi vid god hälsa och hade starka kroppar. Nu när jag ser på mina barn och mig själv har vi förlorat så mycket vikt. Vi försöker äta vad vi än hittar, ätbara växter eller örter, bara för att överleva.

En mamma som är fast i norra Gaza.

Hungern och dess konsekvenser förvärras av den nära fullständiga förstörelsen av civil infrastruktur, inklusive sjukhus och vatten- och sanitetstjänster, vilket gör människor än mer sårbara för sjukdomar. Utöver den begränsade tillgången till mat, är den lilla mängd frukt och grönsaker som fortfarande är tillgänglig utom räckhåll för de flesta människor på grund av ökande priser.  

Israel ignorerar både den Internationella domstolens uppmaning att förhindra folkmord och resolutionen av FN:s Säkerhetsråd. Bara förra veckan beordrade ICJ nya provisoriska åtgärder då svält inte längre är nära, utan nu ”träder in” i Gaza. Alla länder behöver omedelbart sluta förse Israel med vapen och göra allt de kan för att säkra en omedelbar och permanent vapenvila. Bara då kan vi stoppa detta förfärliga blodbad för de 2,2 miljoner människor som uthärdat sex månader av lidande.

Amitabh Behar, Oxfam Internationals högsta chef. Läs om ICJ:s provisoriska åtgärder här

Oxfam uppmanar till en permanent vapenvila, återlämnande av all gisslan och frisläppande av de olagligt tillfångatagna palestinska fångarna, att länder omedelbart slutar förse Israel med vapen och en fri införsel av humanitärt stöd. Det globala gensvaret för Gaza måste inkludera både tillräcklig och näringsrik mat för alla, fullt återställande av sjukhus och sjukvård, infrastruktur för vatten och sanitet och att allt material för återuppbyggnad ska tillåtas passera gränsen.  

  • Oxfams uträkningar är tillgängliga på begäran.  

  • 2 100 kalorier per person är det genomsnittliga dagliga energibehovet som används i rapporten från IPC den 18 mars. Det räknades ut genom att använda sig av demografiska data med hänsyn till variationer i ålder och kön. Befolkningen i Gaza är 2,23 miljoner människor.  

  • Det genomsnittliga dagliga intaget kalorier per person i norra Gaza har räknats ut med hjälp av data från IPC från den 7 januari till den 20 februari. De genomsnittliga dagliga kalorierna per person för hela befolkningen i Gaza kommer från data från IPC mellan 26 oktober och 20 februari. IPC analyserade alla dokument från lastbilar med mat som tilläts in i Gaza från 26 oktober till 20 februari för att kunna uppskatta mängden kalorier per lastbil och per analysenhet som sedan delades ut per område.  

  • Oxfam beräknade de genomsnittliga kalorierna per lastbil med mat med hjälp av data från IPC om alla lastbilar som tilläts in i Gaza från 26 oktober till 20 februari.  

  • Data från UNRWA visar att 3 781 lastbilar med mat tilläts komma in i Gaza från 21 februari till 27 mars vilket i genomsnitt blir 105 lastbilar per dag. Detta inkluderar inte de 301 blandade lastbilarna över samma period – 8 lastbilar per dag – vilka kan ha inkluderat mat. Baserat på det dagliga behovet av 2 100 kalorierna, utspritt på de 2,2 miljoner stora befolkningen, beräknade Oxfam att minst 221 lastbilar med mat behövs varje dag.

  • I oktober 2012 tvingades den israeliska regeringen, efter en lång juridisk konflikt ledd av den israeliska människorättsorganisationen Gisha, släppa Food Consumption in the Gaza Strip – Red Lines. Dokumentet inkluderade information om principen av att begränsa införandet av mat i Gaza, som var policy mellan 2007 och 2010, och beräknade den exakta mängden kalorier och vikten av olika grundläggande matprodukter som boende i Gaza behövde baserat på ålder och kön, för att undvika undernäring.  

  • FN och andra organisationer har rapporterat att barn dör av svält i Gaza.