oxfam logotyp

Stoppa lidandet bakom vår mat!

10 oktober 2019

Oxfam uppmärksammar låga löner och lidande i livsmedelsindustrin genom ny rapport och pop-up restaurang i Stockholm.

Den 10 oktober öppnar vi Mål 8 – Världens orättvisaste restaurang, där maten kostar lika lite som arbetarna och odlarna tjänat på den. Detta för att väcka uppmärksamhet kring faktumet att människorna som odlar vår mat ofta tjänar så lite att de själva går hungriga.

Menyn, som innehåller de matvaror som ofta produceras under svåra förhållanden till fattigdomslöner, är signerad kocken Siri Barje och kommer att serveras i en pop up-restaurang som är öppen för allmänheten mellan den 10-14 oktober på Norrmalmstorg i Stockholm. En trerätters meny kostar endast 2 kronor.

I samband med öppningen av restaurang släpps Oxfams nya rapport där vi undersökt hur livsmedelskedjor tar en allt större del av konsumentpriset, medan andelen som går till odlare och arbetare inom matindustrin ofta tjänar långt under fattigdomslöner och ofta får utså fruktansvärda arbetsförhållanden.

Människorna som odlar många råvaror vi köper i svenska butiker tjänar ofta så lite att de själva går hungriga. Vi vill att fler ska känna till det, och börja ställa krav på de aktörer de handlar maten av”, säger Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige.

Robert Höglund, kommunikationschef Oxfam Sverige

Rapporten visar hur livsmedelsföretagen pressar priserna och maximerar vinsterna vilket förvärrar fattigdomen och övergreppen arbetarna i deras leverantörskedjor tvingas utstå.
Tre fjärdedelar av tillfrågade arbetare i livsmedelsindustrin tjänar så lite att de inte har råd med mat och bostad. Över en tredjedel angav att de inte skyddas från skador på jobbet och eller kan ta en toalettpaus eller ett glas vatten när de behöver det. Det visar en enkätundersökning Oxfam gjort bland 530 arbetare i Filippinerna, Ecuador, Costa Rica, Peru och USA.
I Brasilien fanns bevis på utbredd fattigdom bland arbetare som plockar vindruvor, melon och mango. Arbetare där rapporterar att de drabbats av allergier och allvarliga hudsjukdomar efter att ha arbetat med bekämpningsmedel och andra kemikalier utan ordentlig skyddsutrustning.

Om jag skulle prioritera en dörr till hemmet skulle vi inte ha råd med mat.

Robson, arbetare på en mango- och vindruvsodling

Robson tjänar en minimumlön som inte täcker familjens dagliga behov. Deras hus saknar fönster, dörrar och under stora delar av året räcker månadslönen endast till mat för varannan dag.

Intervjuer med 510 arbetare på teodlingar i Assam, Indien visar att kolera och tyfoid bland arbetare är vanligt då många saknar tillgång till toaletter rent dricksvatten. Lönerna är så låga att hälften av arbetarna får ransoneringskort från regeringen, de befinner sig under fattigdomsgränsen trots att de arbetar 13 timmar om dagen.

Flera livsmedelsaktörer har tagit steg mot att motverka fattigdom och skadliga arbetsförhållanden i sina leverantörsled. Oxfam Sverige samarbetar exempelvis med Axfood i frågan om levnadslöner. Bland annat arbetar Oxfam och Axfood tillsammans med att förbättra inkomsterna för kvinnliga risbönder i Pakistan och har identifierat andra riskprodukter där Axfood genom sitt agerande kan göra stor skillnad. Men trots att det finns ett intresse bland svenska livsmedelsaktörer att stoppa lidandet bakom maten vi äter finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra.

Teplockarna i Assam i Indien tjänar ibland så lite som 1 procent av det pris som teet säljs för i europeiska butiker. Livsmedelskedjorna å andra sidan, får ibland så mycket som 80–90 procent. Samtidigt skulle bara några tiotals öre i extra betalning vara tillräckligt för att betala teplockarna en levnadslön.

Oxfam uppmanar även Sveriges regering att stifta en lag där företag tvingas säkerställa att de inte bryter mot mänskliga rättigheter, någonstans i leverantörsledet. Antingen genom nationell lagstiftning eller på EU-nivå.

Frivilliga initiativ räcker inte utan det krävs även lagstiftning. Flera andra europeiska länder har nyligen stiftat lagar där stora företag måste garantera att de inte bryter mot mänskliga rättigheter i leverantörsledet och nu är frågan på gång inom EU. Vi hoppas att Sverige visar ledarskap och verkar aktivt för en lagstiftning för företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Hanna Nelson, policyansvarig Oxfam Sverige