oxfam logotyp

Skuldavskrivning krävs i coronakrisens spår

21 april 2020

För att klara coronakrisen behöver låginkomstländer få slippa betala på sina skulder 2020.

Ytterligare en halv miljard människor kan hamna i fattigdom på grund av corona och miljontals liv hotas. När människor utan buffertar eller tillgång till trygghetssystem förlorar sina inkomster hamnar de snabbt i en ohållbar situation och kastas in extrem fattigdom och kan ofta inte ens köpa mat till sina familjer.

Över halva jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin. Det här kan ställa tillbaka kampen mot fattigdom med 10 år, och så mycket som 30 år i delar av Afrika och mellanöstern. Samtidigt hotas 50 miljoner hotas av hunger i Västafrika. I länder som redan stod inför humanitära kriser har nu det nu blivit svårt att få tillgång till mat.

Det krävs ett ekonomiskt krispaket på 2,5 biljoner dollar för att möta coronakrisen i utvecklingsländer. Oxfam uppmanar Världsbanken, IMF och världens rika länder att rösta igenom ett ekonomiskt krispaket till låginkomstländer så att de får möjlighet att ge ekonomiskt stöd åt de som förlorat sina inkomster och rädda småföretag. En nyckel för att kunna bekosta detta är skriva av inbetalningar på skulder som utvecklingsländer skulle ha betalat under 2020.

Pengarna från en skuldavskrivning kan betala skadorna coronaviruset orsakar och för att bygga upp sjukvårdssystemen. IMF och G20-länderna har enats om att pausa skuldinbetalningar för en rad fattiga länder, vilket är ett mycket viktigt första steg. Men det krävs mer. Även Världsbanken och privata långivare måste agera och inbetalningarna för 2020 måste strykas helt, inte bara skjutas på framtiden. Sverige kan spela en viktig roll genom att ge sitt publika stöd till idén om skuldavskrivning.

Oxfam arbetar för att förhindra coronaspridingen i 65 länder, bland annat genom förebyggande åtgärder som tvålutdelning och handtvättstationer. Men vi arbetar också med att hjälpa människor klara av den ekonomiska kris som följer i coronavirusets spår. I exempelvis Kenya hjälper vi drabbade personer i slumområden med pengar som skickas till deras mobiltelefoner så att de får råd att köpa mat till sina familjer.