oxfam logotyp

Samarbete i Marocko

9 april 2024

Tillsammans med ETI Sverige och fyra av deras medlemmar (Axfood, Coop, Greenfood och ICA) har vi organiserat flera rundabordssamtal i Marocko tillsammans med en stor mängd intressenter i den marockanska sektorn för handplockade frukter. Nu släpper vi en sammanfattning som visar på lärdomar och potentiella vägar framåt.

Bakgrunden till samtalen är en människorättsgranskning vi gjorde tillsammans med Coop där flera kränkningar av mänskliga rättigheter i deras leverantörsled för marockanska citrusfrukter upptäcktes. Då många fler aktörer i den svenska livsmedelsindustrin handlar frukter och grönsaker från Marocko bestämde de sig för att gemensamt adressera problemet.

Genom att samla en så stor del av svensk dagligvaruhandel, deras leverantörer och producenter i Marocko hoppas vi kunna landa i praktiskt genomförbara lösningar som får effekt i fler leverantörsled.

Caroline von Uexküll, Strategic Partnership Manager Oxfam Sverige

Samtalen samlade aktörer inom matindustrin i Sverige och andra intressenter i Marocko som civilsamhället, leverantörer, producenter, fackföreningar och marockanska myndigheter. Under totalt fem samtal skapade vi först en gemensam syn kring de huvudsakliga utmaningarna och diskuterade sedan konkreta lösningar inom tre prioriterade områden:

– säkra transporter
– hållbarhetscertifieringar och
– inköpsrutiner

Läs mer om projektet och våra lärdomar i sammanfattningen ”Transparent Dialogue Can Enable Stronger Human Rights Action”.