oxfam logotyp

Oxfams arbete för att hjälpa människor på flykt

29 mars 2022

Vårt arbete för att hjälpa människor som flyr från konflikter, torka och hungersnöd pågår lika intensivt som tidigare.

Över 3,5 miljoner människor har redan flytt från det dödliga våldet i Ukraina och siffran stiger varje dag. Lidandet är obeskrivligt och Oxfam arbetar för att hitta sätt att hjälpa till med att säkra flyktvägarna, med att kunna leverera hygienartiklar och för att kunna ge kontantkuponger till familjer som behöver mat, skydd och tak över huvudet. Samtidigt pågår vårt arbete i andra delar av världen och vi får inte glömma dessa människor, även om de just nu inte når rubrikerna i media.

Situationen är fortfarande fruktansvärd för människorna på dessa platser och vi får inte glömma dem, även om de just nu inte når rubrikerna i media. Det akuta världsläget har dessutom förvärrat deras situation ytterligare. När priser på mat och bränsle rusar har livet för människor som redan lever i stor utsatthet blivit ännu hårdare.

Över 21 miljoner människor står inför allvarlig hunger i Östafrika, en region som sedan tidigare har drabbats svårt av förödande torka, översvämningar och pandemins katastrofala effekter. I Jemen har kriget pågått i sju år och det är fortfarande en av världens största humanitära kriser. Nära fyra miljoner människor har tvingats på flykt och tre fjärdedelar av befolkningen är i behov av akut humanitär hjälp.

Det här är platser där hotet från klimatförändringar och krig är ständigt närvarande, och där rent vatten, sjukvård och mat inte är en självklarhet. Men det här är också platser där Oxfam redan har en stark närvaro och en lång erfarenhet av att arbeta med lokala organisationer i kampen mot fattigdom och utsatthet – för fred. Här pågår varje dag livräddande insatser.