oxfam logotyp

Oxfam om klimatpolitiska rådets rapport: Sveriges politik är ansvarslös och farlig

21 mars 2024

Idag presenterade Klimatpolitiska rådet årets granskning av regeringens klimatpolitik. Domen är hård och tydlig: Regeringens har en missvisande retorik och för en farlig politik. Regeringen saknar helt plan för att vända utsläppstrenden under mandatperioden. Därmed bryter regeringen mot klimatlagen. Oxfam ser med stor oro på konsekvenserna i Sverige och i världen när regeringen skjuter omställningen på framtiden.

Amazonas brinner i Bolivia. Klimatförändringarna leder till allt fler skogsbränder som påverkar områdets biologiska mångfald, och gör jorden infertil till den grad att endast ogräs kan växa. Foto: CIPCA/Oxfam


– Tidöpartiernas obefintliga klimatpolitik är farlig och helt oförlåtlig mitt i en brinnande klimatkris. Vi är snart halvvägs in i mandatperioden och regeringen saknar fortfarande svar på när utsläppen ska börja minska. De ger dessutom en missvisande bild av att klimathandlingsplanen leder “hela vägen till nettonoll”. Regeringen sviker svenska folket, skadar Sveriges rykte, och underminerar förtroendet för vår demokrati genom att föra en politik som inte når målen. Hur ska Sverige kunna försvara sig inför alla de människor vars liv förstörs av klimatkrisens katastrofala konsekvenser? En framgångsrik klimatpolitik måste balansera en omedelbar och omfattande utsläppsminskning med en omfördelningspolitik som minskar klyftorna, säger Astrid Nilsson Lewis, klimatresearcher Oxfam Sverige.


Klimatpolitiska rådets rapport visar att nuvarande politik inte bara är otillräcklig, den är farlig. Rådet konstaterar att klimathandlingsplanen inte ger svar på hur Sveriges klimatmål ska nås, varken på kort eller lång sikt, och att den därmed inte lever upp till klimatlagen som riksdagen beslutat om.


Rådet understryker också vikten av att möta delmålen. Att utsläppen först ökar för att sedan minska har inte samma effekt som att konstant minska utsläppen. Varje extra ton koldioxid i atmosfären får direkta konsekvenser på klimatet.


– Redan förra året efterfrågade rådet en omfattande ambitionshöjning, men just nu tyder allt på att väljarna inte kan förvänta sig en effektiv klimatpolitik alls under denna mandatperiod – vilket är fullständigt ansvarslöst. Försenade åtgärder låser in Sverige i infrastruktur med höga utsläpp, leder till kostnadseskalering, och gör det allt svårare att lyckas med omställningen, samtidigt som ekosystem förstörs. De som får ta smällen är världens mest utsatta människor, och våra framtida generationer. Att skjuta på klimatåtgärder riskerar också påverka människors acceptans för klimatpolitiken, och öka de samhällsekonomiska kostnaderna, vilket är väldigt allvarligt, säger Astrid Nilsson Lewis.

Klimatpolitiska rådet lyfter att social acceptans inte används som ett analysverktyg i klimathandlingsplanen, istället används begreppet för att motivera ambitionssänkningar. Oxfam ser att en rättvis klimatomställning som inte leder till att befintliga orättvisor cementeras eller förstärks, och inte skapar nya orättvisor, är central för att nå en socialt accepterad och ambitiös klimatpolitik.

– Från Oxfam vill vi peka på vikten av en rättvis och jämlik klimatomställning där rika länder som Sverige har ett stort ansvar. Sverige behöver snarast införa en politik som säkerställer att de totala utsläppen, inklusive konsumtions-baserade utsläppen, går ner till hållbara nivåer. De som släpper ut mest måste minska sina utsläpp i proportion, och bidra till omställningen medan de som har det tufft får stöd i att ställa om. Sverige måste också leverera ett ambitiöst klimatbistånd till de länder som idag drabbas hårdast av klimatkrisen. En jämlik klimatomställning kan rädda och förbättra liv, och minska hunger och fattigdom, säger Astrid Nilsson Lewis.