oxfam logotyp

Oxfam om klimatpolitiska rådets rapport: Oförlåtligt att Sverige ökar utsläppen

29 mars 2023

Svenska flaggan. Foto: Canva / Hem längs Komorfloden efter cyklon Seroja, Östtimor 2021. Foto: Keith Parsons/Oxfam

Idag presenterade Klimatpolitiska rådet årets granskning av regeringens klimatpolitik. Domen är hård och tydlig: Sverige har förlorat styrfarten och regeringens politik leder till ökade utsläpp.

För första gången på 20 år leder svensk politik till ökade utsläpp. Det är helt oförlåtligt mitt i en brinnande klimatkris. Regeringen sviker svenska folket och världen, och underminerar förtroendet för vår demokrati genom att föra en politik som inte når målen. Hur ska Sverige kunna försvara sig inför alla de människor vars liv förstörs av klimatkrisens katastrofala konsekvenser? Statsminister Ulf Kristersson behöver ta på sig ledartröjan. Vi behöver tydligt politiskt ledarskap för en accelererad klimatomställning som omfattar hela den samlade politiken.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Klimatpolitiska rådets rapport visar att nuvarande politik inte bara är otillräcklig, den leder till ökade utsläpp i en tid då vi behöver minska dem snabbare än någonsin. Klimatpolitiska rådet efterlyser tydligare styrning, ledarskap och långsiktighet i politiken.

Rapporten visar att styrningen av myndigheter inte fungerar, och samordningen måste bli mycket bättre och arbetet måste prioriteras och koordineras under statsministerns ledning.

Det rådet efterfrågar är en omfattande ambitionshöjning som ska genomsyra hela politiken. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris svar handlar om satsningar inom enstaka sektorer och matchar inte det behov av en stor och genomgripande systemförändring som rapporten visar på.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Liksom FN:s klimatpanel, IPCC, förra veckan lyfter även Klimatpolitiska rådet vikten av en rättvis klimatomställning. Befintliga orättvisor får inte cementeras eller förstärkas, och nya orättvisor får inte skapas. Och en central aspekt är hur ojämlikt klimatkrisen slår, och att de mest sårbara länderna och människorna drabbas hårdast.

Från Oxfam vill vi peka på vikten av en jämlik klimatomställning där rika länder som Sverige har ett stort ansvar. Sverige behöver snarast införa en politik som säkerställer både att de totala utsläppen går ner till hållbara nivåer och att de som släpper ut mest också minskar sina utsläpp mest. Det är omöjligt att hantera klimatkrisen utan att särskilt begränsa utsläpp från de allra rikaste individerna, som också är de största utsläpparna. Sverige måste också leverera ett ambitiöst klimatbistånd till de länder som idag drabbas hårdast av klimatkrisen. En jämlik klimatomställning kan rädda och förbättra liv, och minska hunger och fattigdom.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige