oxfam logotyp

Oxfam: Ojämlikheten bakom klimatkrisen

20 november 2023

Svenska utsläpp av växthusgaser väntas öka för första gången på 20 år och Sverige har tappat sin ledande roll i klimatfrågan. Samtidigt ökar ojämlikheten mellan olika grupper i Sverige. Ny forskning från Oxfam Sverige och Stockholm Environment Institute visar att utsläppen skiljer stort mellan olika inkomstgrupper. Nu krävs ökade ambitioner och riktade åtgärder i regeringens klimatpolitik.

Ett privatjet. Foto: Canva / Shirley, 11 år, tar upp sin kanot. På grund av ökade havsnivåer kan hon inte längre gå till skolan, utan måste åka långt med kanot, ensam. Salomonöarna, 2022. Foto: Ivan Utahenua

De rikaste eldar på klimatkrisen medan vanligt folk drabbas hårt. Det är tydligt att alla inte bär samma ansvar för klimatkrisen – och alla har inte heller samma kapacitet att ställa om. Ojämlikhet är en livsfarlig komponent i klimatomställningen som skapar grogrund för politiskt missnöje och minskat förtroende för demokratin. En lyckad klimatomställning måste ta hänsyn till detta.

Hanna Nelson, rapportförfattare och policychef Oxfam Sverige

Den rapport som Oxfam Sverige publicerar idag, med siffror från Stockholm Environment Institute,1 visar att den rikaste 1 procenten av svenskarna släpper ut nästan 10 gånger mer koldioxid än genomsnittet för de svenskar som tillhör de 50 procent med lägst inkomst.

De svenska utsläppen måste minska drastiskt. Men de stora skillnaderna i utsläpp innebär att det krävs en betydligt större minskning från höginkomsttagare om Sverige ska ha en chans att ligga i linje med Parisavtalets mål. De rikaste 1 procenten av svenskarnas utsläpp från konsumtion utgör nästan lika mycket utsläpp som alla lastbilar i Sverige. Den gruppen måste minska sina utsläpp med 93 procent inom 7 år.

Astrid Nilsson Lewis, rapportförfattare och klimatresearcher Oxfam Sverige

Siffrorna i Oxfam Sveriges rapport visar att de 10 procent rikaste svenskarna släpper ut 22 procent av landets konsumtionsbaserade utsläpp.2 Med andra ord, dubbelt så mycket som den andel de utgör av befolkningen. Däremot stod de 50 procent med lägst inkomst för bara 32 procent av koldioxidutsläppen. Individer från denna grupp bidrar minst till svenska utsläppen, men är den som har minskat sina per capita utsläpp mest sedan 1990.

Den extrema skillnaden i utsläpp mellan inkomstgrupper är slående, både i Sverige och globalt. Den globala rapport som Oxfam också släpper idag visar att världens rikaste 1 procent släpper ut lika mycket som 5 miljarder människor – två tredjedelar av jordens befolkning. Samtidigt är det sårbara samhällen och människor som lever i fattigdom och utsatthet som redan idag drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser. Det är en dubbel orättvisa. Det mänskliga lidandet är enormt och Sverige både kan och måste ta ansvar

Astrid Nilsson Lewis, rapportförfattare och klimatresearcher Oxfam Sverige

Oxfam vill att regeringen lägger fram en klimatpolitik som balanserar en omedelbar och omfattande omställning och utsläppsminskning med en omfattande omfördelningspolitik som minskar klyftorna och polariseringen.

Vi föreslår bland annat en särskild beskattning av de allra rikaste. Det skulle både minska deras utsläpp och generera finansiering till klimatomställningen. En jämlik och rättvis klimatomställning är också nödvändig för det folkliga stöd som klimatpolitiken behöver

Hanna Nelson, rapportförfattare och policychef Oxfam Sverige

Oxfam Sverige uppmanar också regeringen att begränsa ekonomisk tillväxt inom sektorer som skadar klimatet och orsakar mänskligt lidande. Satsa istället statliga medel på sektorer som gynnar en jämlik omställning såsom gröna industrier, hållbar och förnybar energi och välfärd för alla.

Korta fakta från rapporten Climate Equality – A Planet for the 99 %

Oxfam och Stockholm Environment Institute kan visa att internationellt under 2019:

– Släppte världens rikaste 10 procent ut hälften av alla utsläpp.

– Släppte världens rikaste 1 procent ut 16 procent av alla utsläpp, lika mycket som de fattigaste 66 procent av världens befolkning.


Korta fakta från rapporten Sveriges väg till en jämlik och rättvis klimatomställning

Oxfam och Stockholm Environment Institute kan visa att i Sverige 2019:

– Släppte de rikaste 1 procent av svenskarna 6 procent av Sveriges utsläpp.

– Släppte de rikaste 10 procent av svenskarna 22 procent av Sveriges utsläpp, lika mycket som de fattigaste 38 procent av befolkningen.

– Nästan 70% av svenska befolkningen tillhör de rikaste 10% i världen

Alla siffror avser konsumtionsbaserade koldioxidsutsläpp och befolkningen har delats in i inkomstgrupper.