oxfam logotyp

Oxfam: Israels regering fortsätter blockera humanitärt stöd trots ICJ:s uppmaning

18 mars 2024

Det internationella samfundet väljer att begränsa sig till sjökorridorer och flygvägar i stället för att utmana Israels systematiska förhindrande av ett fullskaligt humanitärt stöd.  

Vi menar att Israel misslyckas att göra allt i sin makt för att förhindra folkmord.

Sally Abi Khalil, regionchef Oxfam i Mellanöstern och Nordafrika

En pojke står i sitt förstörda hus i Rafah som bombades av israeliska styrkor i mitten av februari 2024. Runt 100 palestinier dödades på en natt i attacken. Foto: Alef Multimedia/ Oxfam

Israeliska regeringen har åter igen sagt nej till ett lager fullt av humanitärt stöd som skulle inkludera bland annat syre, inkubatorer och Oxfams vatten- och sanitetsutrustning. Allt detta är nu i Al Arish, bara 40 kilometer bort från 2,3 miljoner desperata människor i Gaza.  

Stödet i lagret kommer från flera humanitära organisationer världen över och har i veckor och månader nekats inträde till Gaza till följd av ett godtyckligt system av godkännanden och inspektioner som i grunden kontrolleras av Israels regering.  

I en ny rapport konstaterar Oxfam att detta stoppade stöd bara är ett av alla exempel på hur Israel har gjort det humanitära arbetet så farligt och dysfunktionellt att det blir omöjligt för organisationer, trots enorma ansträngningar, att arbeta i den takt och kapacitet som krävs för att rädda liv.  

Oxfam säger att det är Israels regering som i slutändan bär ansvaret för det humanitära stödets kollaps i Gaza. De misslyckas med att efterleva sitt juridiska ansvar gentemot de människor vars land de ockuperar och de bryter mot en av Internationella Domstolens (ICJ) huvudsakliga uppmaningar; att öka det humanitära stödet till Gaza med tanke på risken för folkmord.  

Oxfam menar att om inte Israel omedelbart upphör med sina attacker kommer dödssiffran vara långt bortom de nuvarande 31 000 till följd av sjukdom och svält. 

ICJ:s uppmaning borde ha fått israeliska ledare att ändra kurs, men sedan dess har förhållanden i Gaza faktiskt förvärrats. Det faktum att andra regeringar inte har utmanat Israel hårt nog utan i stället valt att använda sig av mindre effektiva metoder som luftvägar och sjökorridorer är en enorm varningsflagg. Det visar att Israel fortsätter underminera ett fullvärdigt stöd.

Sally Abi Khalil, regionchef Oxfam i Mellanöstern och Nordafrika.

Israels regering misslyckas inte bara med att underlätta det internationella humanitära stödets ansträngningar utan förhindrar det aktivt. Vi menar att Israel misslyckas att göra allt i sin makt för att förhindra folkmord.

Sally Abi Khalil, regionchef Oxfam i Mellanöstern och Nordafrika.

Oxfams rapport “Inflicting Unprecedented Suffering and Destruction” visar sju avgörande exempel på hur Israel aktivt hindrar humanitärt stöd från att komma in i Gaza och därmed bestraffar alla palestinier som bor i Gaza genom att medvetet beröva dem på liv och säkerhet.  

Rapporten visar att israeliska auktoriteter:  

  • Endast släpper in stöd via två övergångar i Gaza – de i Rafah och KarmAbu Salem/Kerem Shalom, trots att de har möjlighet att öppna fler. På så sätt skapar de en flaskhalseffekt för stöd och handel som skulle kunna undvikas.
  • Leder ett dysfunktionellt och underdimensionerat system för inspektion som gör att humanitärt stöd blir stillastående och blir föremål för repetitiva och oförutsägbara byråkratiska procedurer. Detta bidrar till att lastbilar fastnar i enorma köer på i genomsnitt 20 dagar.
  • Rutinmässigt och godtyckligt nekar inträde i Gaza för humanitärt stöd, baserat på påståendet att det har en “dubbel militär användning”. Livsviktiga produkter som är viktiga för ett fullvärdigt humanitärt gensvar, som bränsle, generatorer, skyddsutrustning och kommunikationskit förbjuds helt. Mycket av det nekade stödet måste gå igenom ett komplext system av ”förhandsgodkännande” och slutar upp i limbo i Al Arish-lagret i Egypten.
  • Har slagit ner på humanitära uppdrag, isolerat stora delar av norra Gaza och begränsat internationella humanitära arbetares tillgång till inte bara Gaza men också Israel och Västbanken, inklusive Jerusalem.

Israel har tillåtit 15,413 lastbilar komma in i Gaza under de drygt 160 dagar kriget pågått. Oxfam säger att befolkningen i Gaza behöver fem gånger mer än detta för att ens tillgodose grundläggande behov. I februari tillät Israel 2,874 lastbilar komma in vilket är en minskning med 44% jämfört med månaden innan.  

Israels handlingar underminerar också internationellt stöd genom fortsatta militära anfall inne i Gaza, som saknar motstycke vad gäller intensitet, brutalitet och räckvidd. Även israeliska ledare har kallat det en ”total belägring”.  

  • Israels attack har fångat Gazas egna humanitära arbetare och organisationers partners inuti en ”praktiskt taget obeboelig” miljö av massförflyttning och utsatthet, där 75% av allt fast avfall dumpas på slumpmässiga platser, 97% av grundvattnet inte går att dricka och där israeliska staten använder svält som ett vapen.
  • Israel har gjort att det inte finns några säkra platser i Gaza mitt i de kraftiga och ofta återkommande förflyttningarna av nästan hela befolkningen, vilket gör ett systematiskt stöd ohållbart.
  • Deras attacker är oproportionerliga och urskillningslösa mot både civila och humanitära tillgångar och människor, som solkrafts-, vattenkrafts-, energi- och sanitetsverk, FN-byggnader, sjukhus, vägar, och konvojer och lager med humanitärt stöd, även när dessa tillgångar enligt utsago ”exkluderats som militära mål” efter att deras koordinater har delats för skydd.
Staten Israel har skapat den perfekta stormen för en humanitär kollaps och endast staten Israel kan fixa det.

Sally Abi Khalil, regionchef Oxfam i Mellanöstern och Nordafrika.

Juuzor har överväldigats av stödet från hela världen, men vi är så frustrerade över vår hjälplöshet och oförmåga att faktiskt få in tillräckligt med stöd i Gaza. De första veckorna lyckades vi samla in vad vi kunde från de lokala marknaderna. Nu finns det nästan ingenting – inga resurser, inga förnödenheter. I norra Gaza är situationen bortom förfärlig. Det har skett en alarmerande ökning av undernäring bland barn den senaste månaden, och ändå är den mat vårt team lyckas hitta för att föda människor i 45 skyddsboenden bara några grönsaker. Det finns ett oemotsägligt, konstruerat och medvetet undanhållande av stöd som fortsätter suga livet ur alla humanitära organisationer, inklusive vår egen.

Celine Maayeh, påverkan och research för Juzoor For Health and Social Development, en av Oxfams partnerorganisationer i Gaza

Oxfam uppmanar till en omedelbar och ovillkorlig vapenvila för att stoppa dödandet och lidandet eftersom de insatser som ska skydda civila eller ge dem stöd inte fungerar. Beväpnade palestinska grupper måste ovillkorligt släppa den civila gisslan. Förflyttade människor ska tillåtas att tryggt återvända till sina hem.  

Andra stater är förpliktigade att använda alla nödvändiga diplomatiska, ekonomiska och politiska verktyg för att förhindra ett folkmord i Gaza, för att möjliggöra mer humanitärt stöd och förhindra risken att palestinier blir tvångsförflyttade utanför Gaza. Stater bör sluta sälja vapen och andra former av säkerhetstjänster som skulle öka risken för folkmord, pågående krigsbrott och brott mot mänskligheten som Israel utför mot Gaza.  

Oxfam säger att Israels 16-åriga illegala blockad redan har lämnat Gaza i ett sårbart tillstånd.  

Det internationella samfundet har svikit både palestinier och israeler genom att ignorera grundorsakerna till denna årtionden långa konflikt. Det är överväldigande tydligt att det inte finns en militär lösning på detta, det förvärrar endast cykeln av våld.

Sally Abi Khalil, regionchef Oxfam i Mellanöstern och Nordafrika.

Israel måste lyfta sin totala blockad av Gaza och sin aggressiva ockupation av palestinska territorium och vi uppmanar slutligen alla parter att arbeta för en rättvis och hållbar fred mellan israeler och palestinier grundad i internationell rätt.

Sally Abi Khalil, regionchef Oxfam i Mellanöstern och Nordafrika.