oxfam logotyp

Oxfam: G7 länderna måste minska sitt kolberoende

8 juni 2015

G7 länderna är några av världens största ekonomier. Trots det konsumerar de fortfarande avsevärda mängder kol. Den 7-8 juni möts ländernas ledare i Tyskland för att bland annat diskutera klimatfrågan. Då har de möjlighet att sätta tonen inför klimatförhandlingarna i Paris i slutet av året. Oxfam uppmanar G7 ländernas ledare att ställa om energiproduktionen från kolkraft till förnybara alternativ. Det skulle vara ett viktigt steg i rätt riktning för att möta de uppsatta utsläppsmålen.

I rapporten Let Them Eat Coal, som fått stöd av en rad framstående företagsledare och klimatexperter, varnar Oxfam för att kolanvändandet är den enskilt största drivkraften till klimatförändringarna. Det förändrade klimatet slår redan idag hårt mot världens fattigaste människor och kolberoendet utgör ett hinder i kampen mot hunger och fattigdom. Trots det har flera rika länder, däribland Tyskland, ökat sin kolanvändning under senare år. Sverige bidrar till de tyska kolutsläppen genom statligt ägda Vattenfall som äger flera kolkraftverk i landet.

Rapporten visar också att Afrika står inför kostnader på uppemot 84 miljarder $ per år i slutet av seklet på grund av skador som orsakats av G7 ländernas kolutsläpp. Det motsvarar 60 gånger G7 ländernas bistånd till jordbruk och livsmedelsproduktion i Afrika. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är livsmedelsproduktionen i Afrika mycket känslig för klimatförändringar. Exempelvis befaras spannmålsskördarna minska med 35 procent redan i mitten av århundradet, på grund av G7 ländernas kolutsläpp.

G7 ländernas ledare måste sluta använda utvecklingsländernas utsläpp som en ursäkt för sin egen passivitet. De bör istället föregå med gott exempel genom att bana vägen för andra länder att följa efter.

Celine Charveriat, Oxfam International

Globalt sett står kolanvändandet för nästan tre fjärdedelar (72 %) av utsläppen i energisektorn. Även om mer än hälften av dagens kolförbrukning sker i utvecklingsländer så är omfattningen betydande även i rika länder. G7 ländernas kolkraftverk svarar för mer än dubbelt så mycket utsläpp som hela Afrika, och tio gånger så mycket som de 48 minst utvecklade länderna i världen tillsammans. Under klimatmötet i Köpenhamn 2009 enades samtliga länder om att den globala uppvärmningen inte får överstiga 2°C. Idag är världen på väg mot en uppvärmning på 4°C. Fem G7 länder (Frankrike, Italien, Storbritannien, Japan och Tyskland) har dessutom ökat sitt kolanvändande sedan klimatmötet 2009.

G7 ländernas kolanvändande medför stora kostnader för världens fattigaste länder. Det är nu hög tid för dem att ta ansvar för konsekvenserna av deras energisystem. Utöver ambitiösa åtaganden under klimatförhandlingarna i Paris så kan G7 ländernas ledare redan nu ta ställning i kampen mot klimatförändringarna genom minskat kolanvändande. Det skulle vara ett stort steg i riktning mot en hållbar framtid.

Celine Charveriat, Oxfam International

G7 länderna bör leda vägen bort från kol eftersom de bär ett stort ansvar för klimatförändringarna. Världens rika länder har också bäst förutsättningar för att fasa ut kolet ur sin egen energimix. De bör också vara med och finansiera utsläppsminskningar och klimatanpassningsåtgärder i utvecklingsländerna så att de kan hantera klimatförändringarna och utvecklas på ett koldioxidsnålt sätt.

Oxfam uppmanar G7 ländernas ledare att fasa ut kolet och ställa om energiproduktionen till förnybara alternativ.