oxfam logotyp

Oxfam: agera nu för att stoppa svältkatastrof i Östafrika

14 juni 2023

Två människor i minuten dör av hunger i torkhärjade Etiopien, Kenya, Somalia och Sydsudan, där den just nu största humanitära krisen blir värre för varje dag. Trots de extrema utmaningar som regionen står inför har världen i stort sett misslyckats med att agera.

Mareya är jordbrukare i Kenya. Av hennes 31 boskap har hon bara 7 kvar, resten har dött på grund av torkan. Foto: Khadija Farah/Oxfam

Över 31,5 miljoner människor står inför akut hunger – fler än hela Nordens samlade befolkning. Oxfam uppmanar nu Sveriges regering att bidra till att förhindra den förestående svältkatastrofen, genom att samla in underskrifter till ett öppet brev till biståndsminister Johan Forssell.

Det är med stor besvikelse vi konstaterar att Sveriges regering går från att vara en global förebild, och minskar sitt bistånd. Hungerkrisen i Östafrika är en påminnelse om hur många människor som lider i vår djupt ojämlika värld och om konsekvenserna av den dödliga klimatojämlikheten.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Sverige och andra givarländer måste ta sitt ansvar för att ha bidragit till denna kris och agera för att ta itu med en av vår tids största klimatorättvisor och humanitära katastrofer.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Torkan som klimatförändringarna för med sig, och pågående konflikter, tvingar människor att lämna sina hem. Till detta kommer de höga levnadskostnaderna som har utarmat människors sista förmåga att klara sig, och många har inte råd med grundläggande förnödenheter som mat och vatten.

Miljontals människor i Östafrika har tvingats lämnat sina hem på jakt efter vatten, mat och jobb. Varje dag står de inför omöjliga val: att mätta sina barn eller köpa medicin till dem, att sälja sina sista ägodelar för att sätta mat på bordet, eller behålla djuret i hopp om att det kan få tillräckligt med foder och tillåta familjen att inte förlora sin sista mest värdefulla tillgång.

Fati N’zi Hassane, Director för Oxfam i Afrika

En hel generation kommer att leva med de långsiktiga konsekvenserna av undernäring, hämmad tillväxt, sjukdomar och stängda skolor.

Fati N’zi Hassane, Director för Oxfam i Afrika

Nya bevis från en grupp klimatforskare från World Weather Attribution visar att utan den mänskligt drivna klimatkrisen som världen står inför idag, skulle sannolikheten för den nuvarande historiska torkan som fortsätter att öka hungern på Afrikas horn ha varit cirka 100 gånger mindre. Sverige släpper ut 8 ton koldioxid per person per år, upp till 80 gånger högre än vad Östafrika gör. De lider av konsekvenserna av en klimatnödsituation som de inte själva har skapat.

Oxfam uppmanar Sverige och andra givarländer att genast skjuta till tillräckligt humanitärt stöd till de akuta insatser som nu behövs. Samtidigt behövs långsiktigt bistånd för att förebygga denna typ av katastrofer i framtiden Den situation vi nu ser påminner också om Sveriges ansvar för att leva upp till sina klimatlöften och göra sitt för att bromsa klimatkrisen.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Hungerkrisen i Östafrika

> Antalet människor som upplever extrem hunger i Östafrika (Etiopien, Kenya, Somalia och Sydsudan) har mer än fördubblats – från över 17,7 miljoner i november 2021 till mer än 31,5 miljoner idag. Detta mot en bakgrund av förlamande skulder som mer än tredubblats på under ett decennium – 71 miljarder USD – som utarmar ländernas resurser till offentliga tjänster och socialt skydd (se Oxfams regionrapport här).

> Oxfam stödjer för närvarande människor i Etiopien, Kenya, Sydsudan och Somalia genom att tillhandahålla rent vatten och snabb och flexibel kontanthjälp, matchat med långsiktigt stöd för att hjälpa samhällen att bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Oxfam siktar på att nå 876 000 av de mest drabbade människorna under första kvartalet 2024.

Definitioner

Enligt FN:s World Food Program definieras en svältkatastrof (famine på engelska) som en situation där 20 procent av hushållen upplever en extrem brist på livsmedel, 30 procent av barnen lider av akut undernäring, och 2 människor på 10 000 dör av undernäring och sjukdom.

Hunger definieras av FN som de perioder då människor upplever en allvarlig matosäkerhet – vilket innebär att de går hela dagar utan att äta på grund av brist på pengar, tillgång till mat eller andra resurser.