oxfam logotyp

Oxfam: 5 miljarder människor har blivit fattigare sen 2020 – världens 5 rikaste fördubblade förmögenheten

15 januari 2024

Sedan 2020 har världens fem rikaste män dubblerat sina förmögenheter. Samtidigt har över 5 miljarder människor blivit fattigare. Alltför många lever med hunger, höga kostnader och tuffa val, medan de globala storföretagen genererar höga vinster till sina redan rika ägare. En ny Oxfam-rapport efterlyser politisk handling för att reglera den skenande ojämlikheten.

Textilarbetare protesterar och kräver högre minimilöner i Dhaka, Bangladesh, 2023. Foto: Shutterstock

Början av detta decennium präglas av polarisering och ökade klyftor, där ett fåtal individer har extrema tillgångar, medan de allra flesta får det allt tuffare och alldeles för många kämpar för att överleva från dag till dag. Enligt beräkningar i Oxfams nya rapport Inequality Inc. kommer världen att få sin första dollarbiljonär inom 10 år, medan det kommer ta 229 år att utrota fattigdomen i världen. För minst 800 miljoner arbetare har lönerna inte hållit jämna steg med inflationen.

Det är en farlig och ohållbar utveckling, och världens ledare måste agera för att reglera den här extrema ojämlikheten. En mer jämlik värld är möjlig om regeringar effektivt reglerar och omformar den privata sektorn, och omfördelar miljardärers och företags makt tillbaka till vanliga människor

Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige

Oxfams rapport publiceras idag när eliten från politik och näringsliv samlas i Davos, och den visar att många av världens rikaste också kontrollerar stora globala företag. Det ger dem stort inflytande över våra ekonomier och över människors liv.

Att några få individer har så stora tillgångar leder till en stor maktkoncentration. Rika företagsledare gör storvinster medan vanligt folk kämpar med högre kostnader till följd av pandemi, inflation och krig. De påverkar människors löner och levnadsstandard, vilken mat vi har råd med och vilka mediciner vi får tillgång till, och deras levnadssätt och investeringar eldar på klimatkrisen.

Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige

Även i Sverige är ojämlikheten tydlig: de fem rikaste svenskarna äger mer än 5 miljoner svenskar tillsammans. Oxfam har i tidigare rapporter visat att Sveriges skattepolitik inte lyckas med att bekämpa ekonomisk ojämlikhet, och det senaste året har det fortsatt rapporterats om en tuffare vardag för många, nu senast om att vräkningar av barnfamiljer ökar och är på samma nivåer som under finanskrisen 2008.

Ojämlikhet och klyftor är ett politiskt misslyckande som går att förändra genom politiska beslut. Men i Sverige förs inte längre statistik över människors förmögenheter och skulder. Det gör att vi saknar tillräcklig kunskap om den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. Det borde vara en självklarhet, för att kunna analysera läget i svensk ekonomi och fatta beslut om rätt åtgärder för att minska ojämlikheten.

Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige

Oxfam Sverige vill se:

– Förbättrad statistik. Att regeringen tar fram en årlig ojämlikhetsrapport, med en kartläggning av ojämlikheten och dess konsekvenser, samt analys och åtgärdsförslag. För att möjliggöra detta krävs bättre data och större transparens kring inkomst- och förmögenhetsfördelningen i Sverige.

– Beskattning av de rikaste individerna och företagen, för att minska ojämlikheten och generera finansiering till välfärd och jämlik klimatomställning. Inför en permanent förmögenhetsskatt och en tillfällig skatt på extraordinära vinster för företag. Genomför en permanent ökning av skattenivån på inkomst för den allra rikaste procenten. Skatten ska avse inkomster från arbete och kapital samt ha en högre skattenivå för mångmiljardärer.

– Mer jämlik fördelning av företagens vinster. Företag bör säkerställa skäliga levnadslöner och trygga villkor för sina anställda före vinster till ägarna.

Om rapporten:

– I samband med Världsekonomiskt forum i Davos 2024 publicerar Oxfam rapporten ”Inequality Inc.” som visar på en maktkoncentration där världens allra rikaste kontrollerar en stor del av de största och mest inflytelserika företagen i världen.

– Världens fem rikaste män har sett sina förmögenheter öka med 114 procent sedan 2020 – från 405 miljarder USD till 869 miljarder USD (en ökning med 14 miljoner USD i timmen).

– I Oxfams rapport förutspås att världen kommer se sin första dollarbiljonär (en miljon miljon USD) inom 10 år, medan det beräknas ta över 2 århundraden att utrota fattigdom.

– 7 av världens 10 största företag styrs nu av en dollarmiljardär.

– Dollarmiljardärer har blivit 3,3 biljoner USD rikare än 2020, och deras rikedom har vuxit tre gånger snabbare än inflationstakten.

– Lönerna för nästan 800 miljoner arbetare har misslyckats med att hålla jämna steg med inflationen och de har förlorat 1,5 miljarder USD under de senaste två åren.

Svenska siffror:

För de svenska siffrorna har Oxfam utgått från samma källor som för de globala siffrorna.

Siffrorna för de fem rikaste svenskarnas förmögenheter kommer från Forbes real-time billionaires list från 30 november 2023 till att uppgå till totalt 55,5 miljarder USD:
1. Stefan Persson, 18,5 miljarder USD
2. Antonia Ax:son Johnson med familj, 9,6 miljarder USD
3. Jörn Rausing, 8,8 miljarder USD
4. Kirsten Rausing, 8,8 miljarder USD
5. Finn Rausing, 8,8 miljarder USD

Genom att utgå från UBS Global Wealth Report 2023 har Oxfam beräknat tillgångarna för 60% av Sveriges befolkning till 43,2 miljarder USD 2022.