oxfam logotyp

Ny rapport granskar nordiskt bistånd på skatteområdet

3 januari 2022

En allt större del av Sveriges och övriga nordiska länders bistånd på skatteområdet går genom multilaterala institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF.

Rapporten Quality Tax Aid – A review of Nordic countries’ support for domestic resource mobilization through multilateral institutions granskar hur väl detta bistånd lever upp till de nordiska länderna löften om att bidra till rättvisa skattesystem. Rapporten är framtagen av The Nordic Alliance for Tax Justice, där Oxfam Sverige och Diakonia ingår från svenskt håll. Det är en sammanslutning av nordiska civilsamhällesorganisationer som arbetar tillsammans för skatterättvisa.

Rapporten visar att de nordiska länderna har ett starkt engagemang, men att det finns förbättringar att göra i det multilaterala biståndet för att omsätta åtagandet om rättvisa skattesystem i praktiken.

Sverige och övriga nordiska länder bör:

  • leva upp till åtagandet i Addis Tax Initiative (ATI) om att öka stödet till utvecklingsländer på skatteområdet;
     
  • säkerställa att det multilaterala biståndet lever upp till åtagandena i Addis Tax Initative om att bidra till skattesystem som främjar jämställdhet och minskar ojämlikhet;
     
  • prioritera en samstämmig politik för global utveckling i samarbetet med multilaterala institutioner som förmedlar stöd till utvecklingsländer i enlighet med ATI-deklarationen;
     
  • stärka det nordiska utbytet av erfarenheter och ”best practice” inom det multilaterala samarbetet på skatteområdet.

Fakta: om Addis Tax Initative – för rättvisa skattesystem

I FN:s agenda för att finansiera utveckling (Financing for Development, FfD) är skatt ett medel att nå Globala Målen/Agenda 2030. När Addis Tax Initiative (ATI) lanserades 2015 lovade givarländerna att dubblera stödet på skatteområdet till utvecklingsländer till år 2020.
För ett år sen antogs en ny deklaration med mål som ska uppnås till 2025, med fokus på rättvisa skattesystem som minskar ojämlikhet. Alla länder har även lovat att arbeta för en samstämmig politik. I det ingår att motarbeta skatteflykt. Ett nytt viktigt åtagande i deklarationen är att stödja folkrörelser och andra som granskar makthavare och kräver att de tar sitt ansvar.