oxfam logotyp

Ny Oxfamrapport slår larm: vi närmar oss en katastrof och ett mänskligt lidande av sällan skådat slag

12 april 2022

Covid-19 pandemin, kriget i Ukraina och extrema priser på mat och energi har sammantaget skapat en katastrof med enormt mänskligt lidande som följd. Situationen är kännbar för alla. Många människor som redan har haft det kännbart svårt under pandemin tvingas nu också betala rekordhöga priser för mat och energi.

Miljontals människor riskerar att drabbas av hungersnöd och extrem fattigdom efter att kriget i Ukraina har fått priset på mat att stiga till rekordhöga nivåer. Foto: Khadija Farah/Oxfam

Katastrofen är dock långt ifrån jämlik. I rapporten ”First Crisis, Then Catastrophe” larmar Oxfam om att så mycket som ytterligare en kvarts miljard människor, 263 miljoner, riskerar att falla ner i extrem fattigdom i år. En siffra så hög att den kan vara svårgripbar, men som motsvarar den sammanlagda befolkningen i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien.

Först kom pandemin och sedan kom historiskt höga matpriser och kriget i Ukraina. Samlat skapar de kriserna en akut katastrof av sällan skådat slag. Vi lever i en tid när många av oss drabbas, men för de människor som lever i extrem fattigdom innebär situationen att de behöva välja mellan att köpa medicin, mat eller tak över huvudet. Ett omänskligt val som för många innebär hunger och i värsta fall svält och död..

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige