oxfam logotyp

Ny Oxfamrapport avslöjar myterna om matkrisen

8 september 2022

Matpriserna stiger runtom i världen och hundratals miljoner människor går hungriga idag. Samtidigt finns tillräckligt mycket mat för att mätta alla människor på jorden. En ny Oxfamrapport slår hål på 10 myter om mat och hunger, och visar att det är fullt möjligt att bygga ett hållbart globalt system för produktion och handel med mat.

Idrissa Ouedraogo, bonde i Sydafrika. Foto: Cissé Amadou/Oxfam

Idag släpper Oxfam rapporten ”Fixing our Food – Debunkning 10 mynths about the global food system and what drives hunger” som visar på de stora utmaningar som världen behöver ta sig an för att lösa den globala matkrisen. Den visar också att det är möjligt att bygga ett hållbart globalt system för produktion och handel med mat.

Samtidigt som den akuta hungern i världen ökar, och alltfler människor drabbas av ökande matpriser, går flera av de största livsmedelsföretagen med rekordstora vinster. Läget i världen är akut – men det är inte brist på mat som är problemet. Den mat som produceras räcker för att alla på jorden skulle kunna få i sig tillräckligt många kalorier per dag för ett hälsosamt liv.

Oxfam finns på plats i över 90 länder och stöttar människors kamp för att kunna försörja sig och sina familjer. Vi ser varje dag hur ett trasigt livsmedelssystem, den pågående klimatkrisen och den växande ojämlikheten orsakar mänskligt lidande och leder till kriser och konflikter. Matfrågan är en viktig säkerhetspolitisk fråga för låginkomstländer, men också för oss här i Sverige

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Matkrisen slår mot alla, men hårdast drabbade är de mest utsatta som lever med mindre marginaler och tvingas spendera en allt större andel av sina inkomster på mat. Redan idag spenderar människor i Östafrika ungefär 60% av sin inkomst på mat, medan motsvarande siffra för oss i Sverige är cirka 13 procent, och matinflationen ökar i ojämn takt i världen just nu.

I Oxfams nya rapport presenteras en rad förslag för ett hållbart globalt system för produktion och handel med mat, bland annat:   

  • Investera i den småskaliga, lokala matproduktionen och parallellt stärk hållbarheten och öka inkluderingen i den globala handeln. Väl fungerande lokal matproduktion är effektivt sätt att minska hunger och fattigdom och att öka motståndskraften vid kriser i omvärlden.   
  • Internationella handelsavtal och handelsregler behöver omförhandlas för att skapa mer rättvisa och flexibilitet för låginkomstländer, för att möjliggöra för väl fungerande lokala livsmedelssystem. Kriget i Ukraina är det senaste exemplet som visar på sårbarheten i övertron på den globala marknaden. 
  • Ta politiska initiativ för att hålla matpriserna nere, och samtidigt garantera sociala trygghetssystem så att människor inte går hungriga när priserna stiger och distributionen brister.  
  • Säkerställ att odlingsbar mark används till produktion av mat. Samtidigt som matpriserna stiger används idag alltmer odlingsbar mark till att odla livsmedel som sedan används till icke-hållbar produktion av biobränslen. Subventioner och skattelättnader som stimulerar till omläggning av jordbruksproduktion till bränsleproduktion bör avvecklas.   
  • Motverka den extrema maktkoncentrationen i livsmedelssektorn. Idag har några få aktörer stor makt och inflytande att påverka beslut som är avgörande för tillgången till mat, såsom vilken typ av mat som produceras, av vem och när, vad den kostar och inte minst vem som får äta den. För en mer rättvis och jämlik handel med mat måste politiken reglera detta. 
  • Reglera spekulationen på mat. Spekulation på priser i livsmedelssektorn var en del av orsaken till de skenande matpriserna och den globala matkris vi såg 2007–2008 och 2011. Trots den erfarenheten så saknas till stor del effektiv reglering av handel med värdepapper inom livsmedelssektorn.

Mat- och hungerkrisen: miljontals människor riskerar svält

– I Västafrika pågår just nu den värsta matkrisen på ett decennium med 27 miljoner människor som svälter, en siffra som beräknas stiga till 38 miljoner om inga åtgärder sätts in.

– I Östafrika, där torkan är den värsta på 70 år, beräknas en människa dö av hunger var 48:e sekund.

– I Jemen och Syrien, länder sönderslitna av konflikt, saknar nästan 30 miljoner människor tillräckligt med mat.

– Över hela jorden lever idag 193 miljoner människor i akut hunger, och effekterna av kriget i Ukraina beräknas leda till att ytterligare 47 miljoner människor drabbas av akut hunger.

– Nästan alla drabbas av matkrisen, även i rika länder som Sverige stiger matpriserna och antalet människor som går hungriga ökar. I exempelvis USA steg andelen människor som inte har tillräckligt att äta från 7,8 procent I augusti 2021 till 11,2 procent I april 2022.