oxfam logotyp

Ny kampanj för lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter

28 september 2020

Nu lanseras kampanjen ”Visa handlingskraft” som vill sätta press på Sveriges regering för att få en lagstiftning på plats om företagande och mänskliga rättigheter.

14 civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen som stödjs av en rad svenska företag, däribland Arvid Nordquist, Coop, H&M, IKEA, Scania och Systembolaget. Även åtta stora fackliga organisationer, bland dem TCO, Finansförbundet och Unionen stödjer kampanjen för en gemensam lagstiftning inom EU som tvingar företag att respektera mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan.

Bristen på en lagstiftning på nationell och EU-nivå gör att det i dagsläget faktiskt är tillåtet för svenska företag att genom sin verksamhet eller värdekedjor bidra till människorättskränkningar. Barnarbete, slavliknande kontrakt och arbetstagare som hindras i sin rätt att organisera sig är bara några exempel på de usla arbetsförhållanden som ofta råder i globala leverantörsled idag. Det kan också röra sig om löner som är omöjliga att försörja sig på, tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen, vattenföroreningar eller kvinnor och barn som utsätts för sexuella övergrepp och våld.

Med en lagstiftning med krav på så kallad Human Rights Due Dilligence måste företag göra konsekvensanalyser ur ett människorättsperspektiv. En lag skulle innebära att medborgare och konsumenter kan känna ökad trygghet att mänskliga rättigheter respekterats när varan de handlar producerats.

Läs mer om kampanjen och ta ställning här!