oxfam logotyp

Ny granskning: Så bromsar Sverige åtgärder mot skatteflykt

9 november 2020

Idag släpper Oxfam en granskning av Sveriges agerande i frågan om skatteflykt.Trots att alla riksdagspartier säger sig vara emot skatteflykt, och Socialdemokraterna till och med gick till EU-val på att bekämpa den, visar rapporten att regeringen röstat emot förslag som skulle försvåra skatteflykt, och underlåtit att trycka på för starkare regler.

I rapporten granskas ett antal skatteprocesser inom EU och OECD där Sverige haft möjlighet att påverka. En av dessa är frågan om offentlig land-för-land-rapportering där Sverige spelat en avgörande roll i att stoppa EU-förslaget som skulle tvinga storföretag att redogöra offentligt hur mycket skatt man betalar i olika länder. Detta är något som skulle minska skatteflykten kraftigt. I den senaste omröstningen förra året kunde förslaget ha gått igenom. Sverige valde dock att rösta emot förslaget tillsammans med EU:s skatteparadis Irland, Malta, Luxemburg med flera och förslaget stoppades med endast en rösts övervikt.

Sverige har inte heller drivit på för hårdare kriterier för EU:s svarta lista över skatteparadis så vitt granskningen kan visa. Sverige har också varit en stark motståndare till digitala skatter, vilka skulle kunna leda till ett mer rättvist skattesystem.

Granskningen visar att alla riksdagspartier har positioner mot skatteflykt och att Socialdemokraterna har det som en prioriterad fråga.

Det räcker inte att bara ta hänsyn till hur förslag och åtgärder påverkar Sverige. Vi behöver ett skattesystem som hjälper människor ur fattigdom och bidrar till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Skatteflykt är en av de strukturella anledningarna till att människor fortfarande lever i fattigdom. Om skatteflykten stoppas kan låginkomstländer satsa mer på fattigdomsbekämpande åtgärder som sociala trygghetssystem, utbildning, rent vatten och gratis sjukvård. För att stärka välfärden i länder med utbredd fattigdom måste Sverige bidra till att skapa moderna och rättvisa skatteregler.

Heidi Lampinen, policyansvarig Oxfam Sverige

Oxfam anklagar i samband med rapporten Sverige publikt för att hjälpa rika att ta från fattiga med helsidesannonser i Dagens Nyheter och Dagens Industri samt på stortavlor runt om i Stockholm.

Vi vill att svenskarna ska känna till hur regeringen agerar i frågan om skatteflykt och kräva förändring. Tyvärr bidrar Sverige till att göra det lätt att flytta pengar till skatteparadis vilket drabbar människor i fattigdom hårdast.

Heidi Lampinen, policyansvarig Oxfam Sverige

Oxfam vill att:
– Sverige tar ställning för, samt aktivt driver på införandet av offentlig land-för-land-rapportering i EU.
– Sverige verkar för skarpare kriterier för EU:s svarta lista över skatteparadis.
– Sverige verkar för att processen för svartlistning ses över och ökar i transparens.
– Sverige verkar för minibeskattning inom OECD BEPS 2.0 samt upphör att blockera åtgärder inom OECD som syftar till förändrade internationella skatteregler och beskattning av digitala tjänster.
– Sverige verkar genom OECD för att internationella skatteregler tar hänsyn till och förbättrar utvecklingsländers skattesystem.