oxfam logotyp

Lidandet i DR Kongo kan förvärras

13 december 2017

Miljontals människor som står inför allvarlig hunger och akut undernäring i Demokratiska republiken Kongo riskerar bli utan livräddande hjälp.

Hjälpinsatserna i Demokratiska republiken Kongo är kraftigt underfinansierade, och tiotusentals människor har redan minskade matransoner. Oxfams hjälpinsatser i Kasai, det värst drabbade området, ämnar hjälpa 180 000 personer men kan komma att avslutas när finansieringen tar slut i mars. Flera organisationer har uppmanat till ökade bidrag då biståndskostnaden för Demokratiska republiken Kongo enligt FN kommer dubblas under 2018. Hittills har FN mottagit bara en bråkdel av det som behövs.

”Konflikten har gjort att miljoner människor i Kasai nu står inför allvarlig hunger och världen kan inte fortsätta ignorera mänskligt lidande av denna skala. Terroriserade och traumatiserade har över en och en halv miljon människor tvingats fly sina hem och land i jakt på säkerhet. Vi måste hjälpa de drabbade med den mat och det stöd de så desperat behöver till dess de kan återvända hem och åter odla sina grödor”, säger Jose García Barahona, Oxfams Landschef i Demokratiska republiken Kongo.

”Regeringar och internationella bidragsgivare måste brådskande fylla finansieringsglappet. Utan tillräckligt bistånd kommer vi inte kunna ge stöd åt de miljontals människor i Kasai och resten av Kongo som behöver det idag. Det är av största vikt att vi agerar nu för att föra samman samhällen och hjälpa dem att åter bygga upp sina liv”, säger Jose García Barahona.

Konflikten som bröt ut i det tidigare fredliga Kasai förra året har lett till en åttafaldig ökning i hunger. Över tre miljoner människor går nu hungriga.

Man har nu gått miste om tre jordbrukssäsonger, vilket lett till svår matbrist. Många familjer tvingas leva på bara ett mål mat per dag, på en diet bestående av huvudsakligen majs och kassava, utan tillgång till mer näringsrik mat. Medan 400 000 barn rapporteras vara svårt undernärda i Kasairegionen kommer ytterligare förseningar av bistånd leda till högre nivåer av dödlighet och hämmad tillväxt.

Miljoner saknar fortfarande tillgång till rent vatten. Oxfam har tagit in utrustning för att borra brunnar och bygga vattensystem, men då finansieringen tar slut i februari är det en kamp mot klockan. Dessutom ökar den nuvarande regnperioden risken för kolera och andra vattenburna sjukdomar.

Konflikten i Kasai startade i augusti 2016 efter en tvist mellan regeringen och lokalsamhället gällande vem som skulle bli nästa stamledare. Krisen har nu spridit sig till fem provinser i Kasai och har lett till strider mellan olika väpnade grupper, där mycket av det extrema våldet riktat mot civila. Oxfam har tagit emot vittnesmål om våldtäkt, lemlästning, massmord och halshuggningar, inklusive brutala attacker och mord på mycket små barn. I början av 2018 bedömer FN att 13 miljoner människor i Demokratiska republiken Kongo kommer vara i behov av bistånd och skydd undan konflikten.

Nästan 3.2 miljoner människor är i akut behov av matassistans i Kasai, enligt World Food Programme.

Oxfams program i Kasai har hittills hjälpt 50 000 personer men avser att nå sammanlagt 180 000 personer som tvingats fly med mat, vatten och sanitet, viktiga hushållsföremål (t.ex. vattenbehållare, tvål, tyg, kläder, hygienpaket och grundläggande köksredskap) och hjälper till att hålla människor säkra.