oxfam logotyp

Kvinnors obetalda arbete värt 100 biljoner kronor

20 januari 2020

Det ekonomiska värdet av kvinnors obetalda hushålls- och omsorgsarbete uppgår till minst 10,8 biljoner dollar eller cirka 100 000 miljarder kronor per år. Det är tre gånger mer än den globala tech-industrin. Detta visar en rapport som vi släpper idag inför Världsekonomiskt forum i Davos. Kvinnors obetalda arbete subventionerar den övriga ekonomin och koncentrationen av rikedom.

Arlene matar sin man Eduardo, som år 2016 drabbades av en stroke.

Jed Regala/Oxfam

Arlene från Filippinerna är en av de miljontals kvinnor som tvingas ägna hela sina dagar åt lönearbete och sedan omsorgsarbete. Arlenes make Eduardo drabbades av en stroke år 2016 och blev förlamad. Arlene är nu den enda som försörjer familjen med deras fyra barn. Hon arbetar flera jobb för att tjäna pengar till mat, el, skolavgifter och makens mediciner.

Kvinnor lägger 12,5 miljarder timmar på obetalt hushålls- och omsorgsarbete varje dag. Detta gör att regeringar och företag kommer undan att investera mer i offentliga tjänster som vård och utbildning. För att ojämlikheten och ojämställdheten ska minska behöver regeringar satsa på att ta ut rättvis skatt och satsa mer på offentlig sektor och infrastruktur”, säger Johan Pettersson, generalsekreterare för Oxfam Sverige.

Kvinnor står för över tre fjärdedelar av allt obetalt omsorgsarbete. Belastningen tvingar många att arbeta mindre på sina betalda jobb eller helt sluta lönearbeta. Över 42 procent av kvinnor utanför arbetsmarknaden uppger att de inte kan lönearbeta på grund av omsorgsarbete i sitt hushåll, jämfört med bara sex procent bland män.

Oxfams rapport ‘Time to Care’ visar hur våra globala ekonomiska system förhindrar ekonomisk jämlikhet och jämställdhet mellan könen- ett system som tillåter en välbärgad elit att samla på sig stora förmögenheter på bekostnad av vanliga människor och särskilt fattiga kvinnor och flickor.

Rapporten visar att:

  • Kvinnor och flickor lägger 12,5 miljarder timmar på obetalt omsorgsarbete, som att ta hand om barn och gamla, laga mat och utföra hushållssysslor, varje dag – ett arbete vars ekonomiska värde uppgår till åtminstone 10,8 biljoner dollar om året, mer än tre gånger mer än den globala tech-industrin.
  • Om den rikaste procenten betalade en halv procent mer i skatt på sina förmögenheter de kommande tio åren hade det kunnat bekosta 117 miljoner jobb inom välfärdssektorn.
  • De 22 rikaste männen i världen äger mer än alla kvinnor i Afrika tillsammans.

Världens 2153 dollarmiljardärer äger mer än de 4,6 miljarder människor som utgör 60 procent av jordens befolkning.

Pressen som ligger på omsorgsarbetarna, både de betalda och obetalda, förväntas öka under det kommande decenniet till följd av att den globala populationens växer och blir äldre. Uppskattningsvis kommer 2,3 miljarder människor vara i behov av vård vid år 2030 – en ökning med 200 miljoner personer sedan 2015. Klimatkrisen kan förvärra vårdkrisen – år 2025 kommer 2,4 miljarder människor leva i områden utan tillräcklig tillgång till vatten vilket resulterar i att många kvinnor och flickor behöver gå längre för att hämta det.

Oxfams rapport visar att regeringar beskattar de rikaste individerna och företagen för lågt och går miste om intäkter som kan hjälpa till att lätta på kvinnors vårdansvar och ta itu med fattigdom och ojämlikhet.

Regeringar underfinansierar viktiga offentliga tjänster och infrastruktur som kan bidra till att minska kvinnors och flickors arbetsbelastning. Exempelvis kan investeringar i vatten och sanitet, el, barnomsorg och sjukvård frigöra kvinnors tid och förbättra deras livskvalitet. Till exempel skulle kvinnor i delar av Zimbabwe spara upp till fyra timmar om dagen om de fick bättre tillgång till vatten.

Regeringar måste de agera för att få stopp på ojämlikhetskrisen. Rättvis skatt och investeringar i välfärden är nyckeln till att minska den ekonomiska ojämlikheten som drabbar kvinnor i fattigdom.