oxfam logotyp

Humanitär kris i Ukraina

13 maj 2022

Människorna i Ukraina tvingas utstå ett ofattbart och enormt lidande. Allt fler dör när våldet eskalerar. Oxfam samarbetar med lokala samarbetspartners i länder som gränsar till Ukraina, till exempel Moldavien, Rumänien och Polen. 

Vi arbetar för att människor som har flytt från Ukraina får det skydd och den hjälp de behöver, både för att överleva och för att kunna börja bygga upp sina liv igen. Eftersom ingen vet hur länge det här kriget kommer pågå är det viktigt att projekten är långsiktiga. Våra partners arbetar därför med att tillhandahålla boende, utbildning och inkludera människor i lokalsamhällen. 

Tillsammans med våra lokala partners kan vi:

 • Finnas på plats vid gränsövergångar och ge människor som flyr tillgång till tillförlitlig och aktuell information via jourtelefoner och sociala medier.
 • Se till att människor har det nödvändigaste för att överleva, till exempel mat- och hygienpaket.
 • Sätta upp handtvättstationer och toaletter, även sådana som är tillgängliga för personer med funktionshinder, samt duschar.
 • Ge psykosocialt stöd och råd för att hjälpa människor att hantera det de går igenom.
 • Ge människor som flyr från Ukraina tillgång till rättshjälp, så att de kan få stöd och kunskap om sina rättigheter.
 • Fokusera på behoven hos utsatta grupper och minoriteter, däribland romer, hbtqa+, kvinnor som reser med små barn och personer med funktionsnedsättningar.

Här är några exempel på vad vi har gjort hittills:

POLEN

 • Vi har satt upp handtvättstationer, duschar och toaletter, även sådana som är tillgängliga för personer med funktionshinder.
 • Våra partners ger tillgång till tillförlitlig information via jourtelefoner och sociala medier, så att människor juridiskt och psykosocialt stöd, samt kunskap om sina rättigheter.
 • Vi stödjer ett utbildnings- och uppsökande program för lokala myndigheter.
 • Vi arbetar för att stärka samarbetet mellan lokala myndigheter, civilorganisationer, lokalsamhällen och de människor som har tvingats fly. 

MOLDAVIEN

 • Dela ut nödmatpaket till människor på flykt.
 • Tillhandahålla reselådor som innehåller sådant som vattenflaskor, en varm placinta – grönsaksfylld moldavisk paj – bröd, handdukar och SIM-kort till telefon.
 • Erbjuda specialiserat psykosocialt stöd och juridisk rådgivning.
 • Skydda människor som löper extra hög risk att utsättas för könsrelaterat våld och människohandel.

RUMÄNIEN

 • Vara på plats vid gränsövergångar för att kunna dela information med människor på flykt och kartlägga flödet av människor över gränsen.
 • Se till att människor har det nödvändigaste för att överleva, till exempel mat- och hygienpaket.

Oxfams partners i Rumänien fokuserar särskilt på utsatta grupper och minoriteter, däribland romer, hbtqa+, kvinnor som reser med små barn och personer med funktionsnedsättning.

Det pågår fortfarande många andra akuta kriser runt om i världen. Samtidigt som vi hjälper människor på flykt från Ukraina så arbetar vi på plats i flera andra kriser – som hungerkrisen i Östafrika och kriget i Jemen.

Eftersom Ukraina är en av världens största exportörer av spannmål så har kriget en direkt påverkan på andra kriser runtom i världen. Länder som Somalia, Etiopien och Jemen importerar en stor del av sitt vete från Ukraina, och nu börjar det råda allvarlig brist på spannmål. Det här har också lett till att priserna har ökat till extrema nivåer. Den stigande kostnaden riskerar att förvärra situationen ytterligare för hundratals miljoner människor som redan idag lever under förhållanden där tillgången till mat är allvarligt hotad.

Det enklaste, och mest kostnadseffektiva, sättet att hjälpa människor som har drabbats av krig och katastrofer är att bli månadsgivare. Då ser du till att vi kan planera vårt arbete långsiktigt och hjälpa till där behoven är som störst – tillsammans kan vi ge stöd till fler människor!