oxfam logotyp

FN:s senaste klimatrapport: omfattande behov av stöd till klimatanpassningsåtgärder

28 februari 2022

Idag släppte FN:s klimatpanel en ny rapport om klimatförändringarnas konsekvenser, anpassning och sårbarhet. Den slår fast att det krävs omedelbara och omfattande klimatanpassningsåtgärder för att samhällen ska kunna anpassa sig till de konsekvenser av klimatförändringarna som inte längre kan undvikas. Rapporten bekräftar också att det är de människor som lever i utsatthet som drabbas hårdast av klimatförändringarna redan nu.

Gåendes i vattnet efter cyklon Kenneth, Mozambique. Foto: Tommy Trenchard.
IPCC:s rapport visar på ett otroligt lidande och omfattande förluster som drabbar både människor och miljö. Rapporten måste fungera som en väckarklocka för oss alla. De allra fattigaste, som har gjort minst för att orsaka klimatförändringarna, drabbas hårdast. Vi har därför en moralisk skyldighet att hjälpa drabbade samhällen att anpassa sig till klimatförändringarna.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Oxfam har länge lyft frågan om klimatojämlikheten, det vill säga att klimatkrisen och ojämlikhetskrisen hänger tätt samman. Världen är inte bara ekonomiskt ojämlik: de som tjänar mest pengar släpper också ut överlägset mest växthusgaser. Detta samtidigt som de allra fattigaste har lägst utsläpp av alla, men drabbas hårdast av klimatförändringarna. Åtgärder för att minska den globala uppvärmningen måste därför samtidigt jämna ut klyftorna mellan de allra rikaste och människor i fattigdom.
 

Ojämlikhet står tydligt i centrum för klimatkrisen. I de dryga 100 dagarna sedan klimattoppmötet i Glasgow, COP26, har den rikaste 1 % av världens befolkning släppt ut mer koldioxid än hela Afrikas befolkning gör på ett helt år. De allra rikaste spenderar det som återstår av världens gemensamma koldioxidbudget som gäller om vi ska kunna begränsa uppvärmningen till 1.5 grader. Det är tydligt att det krävs politiska åtgärder nu – som både minskar konsumtionen och genererar intäkter som kan finansiera klimatanpassningsåtgärder.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Människor som lever i de samhällen som är hårdast drabbade av klimatkrisen är tyvärr redan smärtsamt medvetna om att klimatet har förändrats. Klimatkrisens högsta pris betalas av människor såsom boskapsskötare i Somalia vars hela flockar har dött av törst, eller av den mamma som söker skydd i en skola i Filippinerna eftersom hennes hem förstördes av tyfonen för några månader sedan. Dagens rapport från FN slår fast att oavsett hur fort regeringar och företag minskar sina koldioxidutsläpp så kommer viss uppvärmning ändå att ske, till följd av våra tidigare utsläpp.

Det är kortsiktigt och för sent att nästan uteslutande fokusera på utsläppsminskning. Miljarder människor behöver stöd för att kunna anpassa sig till de klimatförändringar som redan sker – till exempel i form av varningssystem vid naturkatastrofer, tillgång till förnybar energi och till nya odlingsmetoder. Endast en fjärdedel av all klimatfinansering till sårbara länder är finansiering till klimatanpassning. Under senaste klimattoppmötet togs ett välkommet beslut om att dubblera finansieringen av klimatanpassning. Det är ett steg på vägen, men inte ens i närheten av tillräckligt. Rika länder bär största skulden till klimatkrisen och måste göra mer för att stödja samhällen med utbredd fattigdom där människor kämpar för att överleva.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Skenande global uppvärmning kommer bara att skapa fler händelser som vi inte kan anpassa oss från – död, förstörda hem, odlingsmark som är obrukbar, och människor som i desperation tvingas på flykt. Vi måste anpassa oss och säkerställa att planeten fortfarande kan anpassa sig.

Hanna Nelson, policychef Oxfam SverigeMer information: