oxfam logotyp

Få vet att fattigdomen minskar

22 september 2016

Den hittills mycket framgångsrika kampen mot fattigdom går dåligt på ett område – människors kunskaper och attityder. 74 procent av svenskarna tror att andelen människor i extrem fattigdom är samma eller högre idag jämfört med 20 år sedan, trots att andelen mer än halverats. Vidare tror 80 procent av svenskarna att det är osannolikt att fattigdomen kan utrotas till 2030. Detta enligt en global undersökning som presenteras av Oxfam idag.

Undersökningen kallad Glocalities gjordes av det holländska undersökningsföretaget Motivaction som frågat 26 000 människor i 24 länder. Bland industriländerna sticker – trots det låga resultatet – ändå svenskarna ut som de med överlägset bäst kännedom om fattigdomsminskningen. I exempelvis Tyskland, USA, Italien och Spanien var det över 90 procent av de tillfrågade som trodde att andelen fattiga ökat eller stått still.

I Kina däremot, där fattigdomsminskningen varit stor var också kännedomen om detta högre. 50 procent av kineserna trodde att fattigdomen minskat med 25 eller 50 procent de senaste 20 åren.
Den största optimismen kring framtiden gick att hitta i utvecklingsländer. I exempelvis Indonesien trodde bara 22 procent att det var osannolikt att uppnå målet om att utrota fattigdomen, alltså cirka en fjärdedel av antalet svenskar med samma uppfattning.

Andelen människor som lever under 1,90 dollar per dag, gränsen för extrem fattigdom har minskat från 29,7 procent av världens befolkning 1996 till uppskattningsvis 9,6 procent 2015. Detta enligt data från Världsbanken. Förra året antog världens ledare de 17 nya globala målen till 2030. Mål nummer ett är avskaffa all form av fattigdom överallt.

Den drastiska minskningen visar att målet om att utrota fattigdom går att uppnå, men då behövs kunskap om framgången samt optimism och engagemang från allmänheten. Det finns många hot mot fattigdomsmålet framöver, till exempel snedfördelad tillväxt och ojämlikhet men också effekterna av klimatförändringarna som slår hårt mot de fattigaste.

Robert Höglund, kommunikationsansvarig Oxfam Sverige.

Motivaction International genomförde undersökningen Glocalities om värderingar, livsstil, åsikter och trender i 24 länder mellan december 2015 och februari 2016. Undersökningen fick stöd av Bill & Melinda Gates Foundation. Motivation har ingått partnerskap med Oxfam och organisationen Global Citizens för att hjälpa till att forma företagens antifattigdomsarbete.