oxfam logotyp

EUs banker gör enorma vinster i skatteparadis

27 mars 2017

Enligt en ny rapport från Oxfam och organisationen Fair Finance Guide International som släpps idag registerar Europas tjugo största banker över 25 procent av sina vinster i skatteparadis – en siffra som inte alls motsvarar den egentliga nivån av ekonomisk aktivitet som sker där.

Rapporten Opening the Vaults pekar mot att diskrepansen har ökat på grund av att banker använder skatteparadis för att undvika att betala sin beskärda del av skatter, för att underlätta skatteflykt för sina kunder eller för att kringgå regler och lagar. Undersökningen har möjliggjorts av EU:s nya regler för ökad transparens, som kräver att europeiska banker publicerar information om de vinster de gör och den skatt de betalar i alla länder där de verkar. Rapportens slutsatser är:

– Skatteparadis står för 26 procent av de vinster som de 20 största europeiska bankerna gjort – vilket utgör ungefär 25 miljarder euro – men bara 12 procent av bankernas omsättning och 7 procent av bankernas anställda.
– Dotterbolag i skatteparadis är i genomsnitt dubbelt så lukrativa som de som finns på andra ställen. För varje aktivitet på 100 euro gör bankerna en vinst på 42 euro i skatteparadis, jämfört med det globala genomsnittet på 19 euro per 100 euro.
– Bankanställda i skatteparadis verkar vara fyra gånger mer produktiva än en vanlig bankanställd – eftersom de genererar en genomsnittlig vinst på 171 000 euro per år jämfört med 45 000 euro per år som en genomsnittlig anställd genererar.
– Under 2015 gjorde europeiska banker en vinst på minst 628 miljoner euro i skatteparadis där de inte har några anställda. Till exempel så gjorde den franska banken BNP Paribas en helt skattefri vinst på 134 miljoner euro på Cayman Islands, trots att banken inte har några anställda där.
– Vissa banker rapporterar vinster i skatteparadis samtidigt som de rapporterar förluster på annat håll. Till exempel, Tysklands Deutsche Bank rapporterade förluster på flera stora marknader under 2015, medan de registrerade nästan 2 miljarder euro i vinst i skatteparadis. Luxemburg och Irland är de mest populära skatteparadisen, de stod för 29 procent av de vinster som banker rapporterade från skatteparadis 2015.
– De 20 största bankerna rapporterade 4,9 miljarder euro i vinst i det lilla skatteparadiset Luxemburg 2015 – det är mer än vad de rapporterade i Storbritannien, Sverige och Tyskland kombinerat.
– Banker betalar oftast lite eller ingen skatt alls på vinster som de rapporterar från skatteparadis. Europeiska banker betalade ingen skatt på vinster för 383 miljoner euro som de rapporterade från sju skatteparadis 2015.
– I Irland, betalade europeiska banker en effektiv skattenivå på inte mer än 6 procent – hälften av den lagstadgade nivån – och tre banker (Barclays, RBS och Crédit Agricole) betalade inte mer än 2 procent.

Nya EU-lagar om transparens ger oss en inblick i Europas största bankers affärer och det är ingen vacker syn. Regeringar måste ändra lagarna så att de förhindrar banker och andra stora företag från att använda skatteparadis för skatteflykt och för att hjälpa deras klienter med att undvika skatter. Alla företag och individer har ett ansvar att betala sin beskärda del i skatt. Skatteflykt berövar länder, europeiska länder såväl som utvecklingsländer, på pengar som de behöver för att betala exempelvis läkare, lärare och socialarbetare.

Manon Aubry, Oxfams talesperson för rättvisa skatter

Många länder blir lurade på pengar av skattesmitare, pengar som behövs för att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Tyvärr drabbas fattiga länder allra hårdast. Multinationella företags skatteflykt kostar fattiga länder över 90 miljarder euro varje år. Den pengasumman är tillräcklig för att förse 124 miljoner barn med undervisning och för att finansiera sjukvård som skulle kunna förhindra minst 6 miljoner barns död.

Transparensåtgärder, som EUs regler om offentlig land-till-land rapportering, är essentiella verktyg för den globala kampen mot skatteflykt och skattefusk. Dock är det nya förslaget från EU-kommissionen, som syftar till att utvidga den offentliga rapporteringen utanför banksektorn, bristfällig. Förslaget är begränsat till företag som har en omsättning på 750 miljoner euro eller mer, en åtgärd som skulle utesluta upp till 90 procent av alla multinationella företag, och som inte kräver att företag ska rapportera om sin verksamhet i alla del länder där de verkar, inklusive utvecklingsländerna.

EU:s insynsregler har börjat öppna upp den ibland skumma värld där företagens beskattning sker, för offentlig granskning. Dessa regler måste nu utvidgas för att säkerställa att alla stora företag tillhandahåller finansiella rapporter för varje land där de är verksamma. Detta kommer att göra det lättare för alla länder – inklusive de fattigaste – att fastställa om företagen betalar sin skatt eller inte.

Manon Aubry, Oxfams talesperson för rättvisa skatter