oxfam logotyp

Europaparlamentet skickar dubbla signaler till människor som drabbats av företags kränkningar av mänskliga rättigheter

1 juni 2023

Idag enades EU-parlamentet om den nya EU-lagstiftningen för att hålla företag ansvariga för den skada de orsakar människor och planet: Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD).

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige, kommenterar omröstningen:

Idag skickade EU:s lagstiftare dubbla signaler till människor som drabbats av företags kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö. Även om det är goda nyheter att en majoritet i parlamentet röstade för ett EU-direktiv så brister förslaget, eftersom det lämnar de flesta företag utanför lagstiftningen, och människor som utnyttjas av företag att tvingas fortsätta kämpa för upprättelse och rättvisa.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Sveriges regering och svenska företag säger sig vilja vara ledande gällande företagande, mänskliga rättigheter och den gröna omställningen. Många svenska företag efterfrågar aktivt en lagstiftning som låter dem verka på samma spelplan som övriga företag i EU – det stärker deras konkurrenskraft och deras hållbarhetsarbete. Trots det har svenska ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på olika sätt arbetat för att försvaga lagstiftningen inför dagens omröstning. Det är beklagligt, och ytterst handlar det om att risken för kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö fortsatt är stor.

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige

Bakgrund

> Mars 2021: Oxfam välkomnade Europaparlamentets inriktningsförslag för nya regler gällande företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina globala leverantörskedjor.

> Februari 2022: EU-kommissionen bordlade sitt förslag. Oxfam kallade det långt ifrån det systemskifte som krävs.

> December 2023: EU-länderna kom överens om sin position kring den nya EU-lagstiftningen. De urvattnade det redan försvagade förslaget från kommissionen.

> Nu när EU-parlamentarikerna har enats om sin position kommer förhandlingar mellan Europaparlamentet, EU-länderna och EU-kommissionen ta vid för att leda till en slutversion av lagstiftningen.

Oxfam vill se en lagstiftning som:

> Håller alla företag ansvariga för sin påverkan på människor och klimat, och tar företagsstorlek i beaktande liksom de risker som deras verksamheter är förenade med.
> Gäller i hela företagens värdekedjor, vilket innebär att den bör gälla alla som påverkas av företagets verksamhet från produktion till användning, inklusive de som använder deras varor och tjänster.
> Inte undantar finanssektorn. Banker kan inte tillåtas att stödja investeringar i fossila bränslen eller projekt som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön utan att hållas ansvariga.
> Håller företag ansvariga för skador de orsakar planeten, inklusive konsekvenserna av deras produkter och koldioxidutsläpp.
> Tar bort de hinder som idag hindrar människor som drabbats av företags människorättskränkningar att få upprättelse och tillgång till rättvisa.
> Kopplar företagsledningens ersättningsnivåer till företags beteende gällande mänskliga rättigheter, miljö och klimat.
> Håller företag ansvariga om de misslyckas med att försäkra sig om att människor som arbetar i deras värdekedjor tjänar en levnadsinkomst.