oxfam logotyp

Ett år senare: Jordbävningen i Turkiet och Syrien

6 februari 2024

Den 6e februari 2023 skakades norra Turkiet och Syrien av en massiv jordbävning. Jordbävningens magnitud uppmättes till 7,8. Flera efterskalv följde och dödssiffran klättrade upp mot 56 000 människor och ungefär 10 miljoner människor har behövt akut stöd. Ett år senare har vi nått över 2 miljoner människor och kan visa hur Oxfam arbetar för att stötta de människor vars liv förändrats.

Yağmur och Minever är medlemmar i KEDVs (Fonden för stöd av kvinnors arbete) program Lokala ledare i Gazianterp, de delar här ut måltider till överlevare av katastrofen.

Yağmur och Minever är medlemmar i KEDVs (Fonden för stöd av kvinnors arbete) program Lokala ledare i Gazianterp, de delar här ut måltider till överlevare av katastrofen. Foto: Yalcin Ciftci/Oxfam KEDV

I samarbete med lokala organisationer i både Turkiet och Syrien har Oxfam kunnat nå över 2 miljoner människor med livräddande stöd i form av rent vatten, kontantstöd, sanitetstjänster, kläder och mat. Som i många kriser och katastrofer slogs vatten- och sanitetssystem ut, i Turkiet har Oxfam stöttat reparationen av kommunala vattensystem och därigenom gett fler än 80 000 människor tillgång till rent vatten. Människor i Syrien, som redan levt igenom över tio år av krig, blev särskilt drabbade av jordbävningen. För att säkra människors försörjning har vi reparerat och uppgraderat två bagerier i Syrien och försett 95 000 människor med bröd och reparerar ytterligare fem just nu.

Khadija drabbades av jordbävningen, hon använder hygienkiten hon tidigare fått av Oxfam

Khadija drabbades av jordbävningen, hon använder hygienkiten hon tidigare fått av Oxfam. Foto: Islam Mardini/ Oxfam

En av de som drabbades var Khadija, en mamma till fem barn vars hem i Aleppo delvis förstördes. Oxfam var på plats och delade ut hygienkit med bland annat tvål, tvättmedel, shampoo och bindor. För kvinnor delades kit med underkläder, strumpor och solcellslampor ut för att säkra deras trygghet, värdighet och hygien. Efter jordbävningen var det svårt för Khadija att förse sin familj med rent vatten och mat, kiten hon tog del av från Oxfam gjorde att hon kunde spara pengar som hon i stället kunde lägga på sin familj.

Vi levde nästan i mörker varje natt, men solcellslampan gav oss lite ljus. Det var min favoritsak av allt vi fick.

Khadija

Oxfam ställer nu om från akut stöd till långsiktigt, där återuppbyggnad och återställning av människor liv och försörjning ligger i fokus. I Turkiet har vi kartlagt vattenbehovet i cirka 20 byar i Adiyaman och planerar att förse dessa med vatten under 2024. Arbetet framåt kommer ske i samförstånd med lokala flykting- och kvinnoorganisationer för att säkerställa att deras röst hörs i återbyggnaden. I Syrien fortsätter arbetet för återbyggnad inte bara efter jordbävningen men även den över tio år långa konflikten som förstört stora delar av landets infrastruktur. Tack vare våra givare kan vi göra skillnad i människors liv. Läs mer om Oxfams arbete i Turkiet och Syrien här.

Läs effektrapporten i sin helhet på engelska här

Läs mer