oxfam logotyp

En person i timmen dör av kolera i Jemen

8 juni 2017

Jemen står inför en skenande koleraepidemi som nu orsakar ett dödsfall i timmen. Hindras inte spridningen hotas tusentals människor dö under de kommande månaderna, säger den internationella hjälporganisationen Oxfam idag. Oxfam uppmanar till ett omedelbart eldupphör för att hälso- och biståndsarbetare ska kunna nå fram med hjälp.

Oxfam uppmanar till ökat biståndspådrag

De våldsamma strider som härjat i Jemen de senaste två åren har skapat en humanitär kris. Landets hälso-, vatten- och sanitetssystem är kraftigt försämrade och drastiska importbegränsningar har lämnat miljontals människor på gränsen till svält.

”Två år av krig har försatt Jemen i en av världens värsta humanitära kriser. Landet står inför svältrisk och nu sprids dessutom en dödlig och koleraepidemi snabbt. Kolera är enkelt att behandla och förebygga men med pågående strider blir uppgiften dubbelt så svår. En stor hjälpinsats behövs nu, och ett eldupphör krävs för att för att sjukvårdare och biståndspersonal ska kunna nå fram med hjälp”, säger Sajjad Mohammed Sajid, Oxfams landschef i Jemen.

Enligt Världshälsoorganisationen dog omkring 676 personer av sjukdomen under de fem veckorna mellan den 27 april och den 3 juni, och över 86 000 misstänkts vara drabbade av sjukdomen. Förra veckan steg siffrorna till 2 777 misstänkta fall om dagen från 2 529 per dag under föregående vecka. Med tanke på Jemens bristande medicinska rapporteringssystem och epidemins utbredda karaktär är krisens fulla skala sannolikt större än vad de officiella siffrorna visar.

Under de kommande månaderna kan antalet fall av kolera komma att vara upp till till 150 000, medan några förutsägelser ger siffror på upp till 300 000 fall. Oxfam bedömer att utbrottet kan bli ett av de värsta detta århundrade om inte en omfattande och omedelbar ansträngning görs för att få det under kontroll. Organisationen uppmanar nu rika länder och internationella organ att leverera de 1,2 miljarder dollar de i förra månaden gav löfte om att ge i bistånd.

Pengar, förnödenheter och tekniskt stöd behövs för att stärka Jemens hårt ansatta hälso-, vatten- och sanitetstjänster. Hälsoarbetare och vatteningenjörer har gått utan lön i flera månader samtidigt som sjukhus, hälsocentraler och offentliga vattensystem har förstörts eller saknar medicinsk utrustning, klor och bränsle. Även grundläggande förnödenheter så som intravenösa vätskor, vätskeersättning och tvål behövs brådskande.

Att motarbeta en spridning av kolera är inte görbart medan Jemen är i krig, och Oxfam uppmanar alla parter i striderna att komma överens om eldupphör för att ge hälso- och hjälparbetare möjlighet att ta sig fram med hjälp.

Oxfam har redan nått mer än 100 000 personer i arbetet för att kontrollera och förhindra koleraspridningen. Vi har utbildat vårdpersonal i att stödja vattenmyndigheter vid klorering, distribuerat sanitetsmaterial och vätskeersättning för att behandla mildaare fall av diarré och genomför samtidigt en hälsofrämjande kampanj för att öka medvetenheten om vilka åtgärder man som enskild individ kan ta för att förebygga och behandla kolera.