oxfam logotyp

En klimathandlingsplan för företag istället för människor

21 december 2023

Sveriges regering har idag, den 21 december 2024, lanserat sin klimathandlingsplan som ska visa hur Sverige ska nå de nationella och globala klimatmålen samt Sveriges klimatåtaganden gentemot EU. Oxfam Sverige konstaterar att planen misslyckas med att svara på människors behov för att kunna ställa om vårt samhälle. Istället fokuserar regeringen på näringslivets förutsättningar till omställning. Klimathandlingsplanen är ofullständig och bidrar till att Sverige tappar förtroende som klimatnation.

Romina Pourmokhtari. Foto: Shutterstock

Regeringen saknar förståelse över det akuta läget och skyndsamheten som behövs för att minska utsläppen redan från nästa år, och inte decennier framåt som deras hoppfulla beräkningar visar. Klimathandlingsplanen bekräftar i stort det vi redan har åtagit oss att göra i EU och beskriver att regeringen ska ”analysera” mer vilket innebär fördröjda åtgärder. En framgångsrik svensk klimatpolitik måste balansera en omedelbar och omfattande utsläppsminskning med en omfördelningspolitik som minskar klyftorna.

– Sverige, som rikt land med höga historiska utsläpp och med hög omställningskapacitet, har ett stort ansvar att snabbt minska sina utsläpp vilket också fastslås i avtalet från klimatmötet COP28 . Trots detta kunde regeringen idag inte ge några tydliga besked om när utsläppen i närtid börjar minska, utan fortsätter svika medborgare och världen i ett väldigt allvarligt läge. Det är inte acceptabelt att regeringen inte lever upp till denna skyldighet i sin klimathandlingsplan, säger Astrid Nilsson Lewis, klimatresearcher Oxfam Sverige.

Regeringen ska tillsätta en styrmedelsutredning som bland annat ska se till att alla samhällsgrupper ska få jämbördiga möjligheter i omställningen. Oxfam Sverige förväntar sig att regeringen utgår ifrån följande tre komponenter för en jämlik omställning:

– En radikal ökning av jämlikhet – särskilt ekonomisk jämlikhet
– En snabb och rättvis utfasning av fossila bränslen
– En ny ekonomisk modell för mänskligheten och planetens välmående


År 2019 släppte de rikaste 1 % av svenskarna ut hisnande 42 ton per person vilket är nästan 10 gånger mer än människor som tillhör de 50% med lägst inkomst. De med lägst inkomst har också lägst kapacitet att ställa om och på sikt att hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Det måste tas i beaktande när politiken ska sätta spelreglerna och garantera en jämlik, rättvis och därmed lyckad klimatomställning.

Regeringens klimathandlingsplan riskerar att öka de befintliga klyftorna i Sverige, och bidra till ytterligare polarisering av klimatfrågan. I längden missgynnas alla av denna klimatpolitik, särskilt de som redan är de mest utsatta. I Oxfam Sveriges senaste rapport Sveriges väg till en jämlik och rättvis klimatomställning ger vi förslag på vad Sveriges regering behöver göra.

– Det är många viktiga åtgärder som saknas i klimathandlingsplanen. Till att börja med borde Sverige införa en särskild beskattning av de allra rikaste för att både minska deras konsumtionsutrymme och därmed utsläpp, och för att generera skatteintäkter som kan användas för att finansiera en jämlik klimatomställning, säger Astrid Nilsson Lewis.

En sådan beskattning är faktiskt något som kommer underlätta för människor snarare än tillfälliga kompensatoriska åtgärder för hushåll. Klimathandlingsplanen behöver även omfatta ett bättre stöd för människor i globala syd som drabbas värst.