oxfam logotyp

Situationen allt mer akut i det torkdrabbade Östafrika – en människa dör var 36 sekund

30 november 2019

Oxfam gick nyligen ut och varnade för att situationen för människorna i det torkdrabbade Östafrika snabbt förvärras. De hårdast utsatta områdena närmar sig med allt högre hastighet en svältkatastrof. Fram till årsskiftet beräknas en person dö av hunger var 36 sekund. Det är en alarmerande ökning sedan maj, då en person var 48 sekund dog av hunger. Över sex miljoner barn står inför, eller lider redan av, akut undernäring.

Sowda står med sin dotter i famnen.

Foto: Khadija Farah/Oxfam

Sowda är mamma till fem barn och bor i Kenya. Hon har drabbats hårt av torkan, och oroar sig ständigt för hur de alla ska få mat.

”Klockan tickar obönhörligt mot svält och fler och fler människor dör när hungern tar ett allt hårdare grepp. Efter fyra säsonger av uteblivna regnperioder håller människorna på att förlora kampen för att överleva – deras boskap har dött, skördar uteblivit och matpriserna ökar på grund av kriget i Ukraina. Varningsklockorna har ringt i månader, men omvärlden har ännu inte vaknat och förstått hur fruktansvärd verkligheten är. Människor lider på grund av klimatförändringar, som de inte har gjort någonting för att orsaka. De rika länder som bidragit mest till klimatkrisen har ett moraliskt ansvar att skydda människor från den skada de har vållat”, säger Parvin Ngala, regionchef för Oxfam i Afrikas horn och Centralafrika.

Oxfams senaste analys av tillgängliga uppgifter tyder på att människor i Somalia, Etiopien och Kenya dör i högre takt sedan maj. Analysen tyder också på farliga förseningar i biståndet till de miljontals som står på randen till svält.

Sowda, en ung kvinna, sitter inne i sitt hem med sin dotter på ryggen, och gör te över öppen eld, Kenya.

Foto: Khadija Farah/Oxfam

Sowda har fem barn och har drabbats hårt: ”Torkan har tagit många liv häromkring. Vi har förlorat nästan alla boskap som är hela samhällets ryggrad. Sen torkan började har jag förlorat 30 utav 50 djur. Situationen har orsakat en alarmerande matbrist, vattenbrist, död och sjukdom bland både människor och djur.”


Befolkningen i Somalia utstår den värsta hungerkrisen i mannaminne och antalet personer som lever under svältliknande förhållanden är redan nu fler än under hungersnöden 2011, då mer än en kvarts miljon människor dog. Nästan var sjätte person i Somalia står idag inför extrem hunger.

Stora delar av regionen har drabbats av fyra uteblivna regnperioder, och en femte är sannolikt nära förestående. Klimatförändringarna gör det allt svårare att odla grödor och har tvingat boskapsskötarna att överge sitt traditionella sätt att leva. Krisen har på många håll förvärrats av konflikter, covid-19 och av stigande matpriser, som delvis beror på kriget i Ukraina men också på lokal brist på livsmedel.

Även människorna i Sydsudan är hårt drabbade av en hungerkris, orsakad av översvämningar och konflikter, men på grund av brist på tillgänglig data har det inte varit möjligt att inkludera Sydsudan i analysen.

Det saknas för närvarande totalt mer än 3 miljarder dollar i FN:s vädjan om stöd till Somalia, Etiopien, Kenya och Sydsudan.