oxfam logotyp

Det är dags för FN:s klimatmöte att stoppa klimatojämlikheten!

2 november 2021

Vi läser om det i tidningarna, vi ser det på nyheterna – om hur klimatkrisen drabbar oss alla. Men frågan om klimatet är inte en fråga som vi bara kan bläddra förbi eller av stänga tv:n i förhoppning om att någon annan ska lösa problemet. Klimatkrisen tar sig olika form beroende på var vi geografiskt befinner oss på världskartan, men den berör oss alla.

Klimatkrisen orsakar extremväder i form av kraftiga stormar och cykloner, torka, värmeböljor och översvämningar, vilket bland innebär oförutsägbara och misslyckade skördar, hotad livsmedelsförsörjning, ökade matpriser och som ett resultat av detta ökar hungern i många delar av världen. I Sverige har vi de senaste åren också drabbats av skogsbränder, bönder som vittnar om att de inte längre kan leva på sitt jordbruk eftersom de kraftiga klimatförändringarna förstör deras skördar och i somras drabbades många runt om i landet av översvämningar.

Ingen är immun mot klimatförändringarna, men det är det människor som lever i fattigdom som drabbas hårdast. Detta trots att den fattigaste hälften av jordens befolkning – 3,5 miljard människor – endast orsakar 10 procent av världens koldioxidutsläpp. Det är det vi på Oxfam benämner som klimatojämlikhet.

Vi på Oxfam pressar regeringar och beslutsfattare att ta större ansvar för klimatkrisen: det tyngsta ansvaret ligger på dem och de måste göra mer för att minska utsläppen och klimatojämlikheten. Oxfam arbetar också för att påverka klimatfrågan på internationell nivå, bland annat så att mer resurser ges till klimatfinansiering till de minst utvecklade länderna.

Sverige och andra rika länder med historiskt höga utsläpp måste ta ansvar för att minska utsläppen och minska lidandet till följd av klimatförändringarna och möjliggöra anpassning. Klimatkrisen riskerar att fördjupa fattigdomen ytterligare och öka hungern och svälten. Sveriges beslutsfattare måste agera omedelbart och omfattande.

I samband med klimattoppmötet som pågår just nu i Glasgow 1–12 november 2021 har Oxfams generalsekreterare Suzanne Standfast undertecknat ett brev tillsammans med 36 andra organisationer. Brevet är adresserat till tre nordiska biståndsministrar. I brevet lyfts förhoppningar om nordiskt ledarskap i frågan om klimatfinansiering till låg- och medelinkomstländer och förslag på hur dessa ambitioner kan konkretiseras.

Den 9 november 2021 släpper Oxfam en ny klimatojämlikhetsrapport. Här kan du läsa tidigare klimatojämlikhetsrapporter: Confronting Carbon InequalityClimate Finance Shadow Report 2020Removing Carbon NowForced From HomeWho Takes The Heat?.