oxfam logotyp

Därför är svält = misslyckande

När svält deklarerats officiellt har ofta över hälften av de beräknade dödsfallen redan skett. Att deklarera svält skulle vara att deklarera ett misslyckande.

Krisen i Östafrika är ett resultat av bristande politisk vilja. Världsledarna har makt att tillsammans tillhandahålla den finansiering som krävs, men de väljer att inte göra det.

Sowda håller sitt barn. Hon har påverkats hårt av torkan i Kenya. ”Torkan har påverkat många människors liv… vi har förlorat nästan all vår boskap som var ryggraden för varje samhälle här i området”. Foto: Khaidjah Fara/Oxfam

Hungerkrisen i Kenya, Etiopien, Sydsudan och Somalia

28 miljoner människor kämpar för sina liv i Kenya, Etiopien, Sydsudan och Somalia i en akut hungerkris. Varningsklockorna har ringt i månader, men gensvaret har varit svalt. Läs mer om situationen här.

Det är överväldigande. Det kan också verka som en väldigt komplex situation – vilket det också är. Därför vill vi på Oxfam ge några svar på frågor som kan uppstå.

Vad har gjort att Östafrika är på gränsen till svält?

Torka och översvämningar kopplade till klimatförändringar har förstört grödor och tagit död på boskap. Rysslands krig mot Ukraina har bidragit till ökade matpriser. Den globala ojämlikhetskrisen gör att de som redan lever i fattigdom utsätts ännu hårdare.

Krisen är ett resultat av ett djupt trasigt system: en värld som väljer att prioritera makt och pengar för en liten minoritet medan miljarder av oss kämpar för att överleva.

Miljardärernas rikedomar fortsätter växa och fossila företag drar in rekordvinster. Samtidigt har fattigdomen ökat för första gången på 25 år. Människor som lever i områden sårbara för klimatförändringar är mer exponerade än någonsin inför extremväder och naturkatastrofer. Läs mer om den globala ojämlikhetskrisen här.

Vad behöver världsledarna göra för att undvika en svältkatastrof i Östafrika?

Krisen är grovt underfinansierad trots varning efter varning. Förra året saknades 3 miljarder dollar, pengar som världens rika länder tillsammans hade kunnat bidra med. I en värld där dollarmiljardärers tillgångar ökar med den summan varje dag tycker inte vi att det är moraliskt försvarbart att bara se på medan människor svälter.

Ali är jordbrukare i Somalia. Innan torkan hade han mängder av djur, men de har alla dött. Foto: Pablo Tosco/Oxfam Intermón

Världsledare verkar vänta på en officiell deklaration om svält innan de skickar finansiering, men varför?

Just nu finns det inte nog med politiskt tryck på världsledare för att de ska vidta handling och tillhandahålla finansiering för Östafrika.

Den här krisen har ofta kallats den bortglömda krisen, som det ofta kan bli när krisen går långsamt. Tyvärr är det så att när många kriser sker runt om i världen samtidigt tenderar media att fokusera på de som går snabbt, vilket i sin tur ökar det allmänna trycket på politiker att agera.

För ofta väntar ledare på en officiell deklaration om svält, vilket i många fall aldrig kommer på grund av de politiska konsekvenserna för det aktuella landets regering. Eller så kommer deklarationen för sent på grund av långsam datainsamling. Vi vet att valet att vänta kommer kosta tusentals liv.

Att svält är en överhängande risk för en hel region år 2023 är absurt. Situationen blir allt värre, allt på grund av att de med mest makt, pengar och inflytande, inte vidtar handling. Med nödvändig finansiering och tidiga åtgärder kan svält undvikas helt.

Om svält deklareras, vad betyder det?

En deklaration om svält betyder att svält orsakar en extrem mängd dödsfall inom befolkningen. Men när svält utropats har ofta redan hälften av de som beräknas dö av krisen redan dött. Här är några siffror:

För att svält officiellt ska kunna utropas måste:
– 1 av 5 hushåll drabbats av extrem brist på mat
– Mer än 30 % av befolkningen vara allvarligt undernärda
– 2 av 10 000 människor dö från svält varje dag

Och därför är svält ett misslyckande. Hur kan världsledarna vänta på att det här ska ske innan de skickar finansiering?

Människorna i Östafrika kan inte kontrollera klimatförändringar, de kan inte kontrollera konflikt eller miljardärers girighet. De kan bara kontrollera hur de reagerar på det dag för dag.

Världsledare kan och måste vidta handling.

Den här texten är inspirerad av denna text från Oxfam Great Britain, skriven av Alicia, Head of Campaign Engagement.