oxfam logotyp

Än går det att hejda den globala uppvärmningen- om vi agerar nu

8 oktober 2018

Högre temperaturer och ökad global uppvärmning kommer att driva människor på flykt och försätta miljoner i fattigdom.

Idag släppte FN:s klimatpanel IPCC en rapport som beskriver hur den globala uppvärmningen kan hindras från att överstiga 1,5 grader.

Klimatförändringarna har satt eld på vår planet, miljoner människor känner redan av konsekvenserna och IPCC visar bara att det kan bli mycket värre. Ju snabbare regeringar omfamnar revolutionen kring förnybar energi och agerar för att skydda samhällen i riskzonen, desto fler liv kommer att skonas.

Raijeli Nicole, Oxfams regionchef i Stilla havsområdet

Redan vid en 1,1 gradig uppvärmning ser vi början av en enorm flyktingström och en chockartad ökning av hunger, och det är kvinnor som lever i fattigdom som lider mest. Det blir bara värre härifrån. Om vi nöjer oss vid två grader kommer hela samhällen tvingas på flykt och tio, – om inte hundratusentals fler kommer hamna i fattigdom.

Raijeli Nicole, Oxfams regionchef i Stilla havsområdet

Att inte göra någonting mer och helt enkelt följa de åtaganden som gjordes i Parisavtalet dömer världen till en 3 graders uppvärmning. Det skulle ge vår planet och mänskligheten permanenta skador.

Inget av detta är dock oundvikligt. Det som är hoppfullt är att några av de fattigaste länderna med lägst utsläpp nu leder kampen för klimatet. Nu gäller det för rika länder följa efter.

Men tiden rinner ut. Det finns fortfarande en chans att hejda uppvärmningen vid 1,5 grader. Lösningarna finns där och fokus måste ligga på att få ett slut på användandet av fossila bränslen och sätta stopp för nya kolkraftverk.