oxfam logotyp

Allvarlig vattenbrist i Jemen

22 oktober 2019

15 miljoner människor drabbade av allvarlig vattenbrist, vilket också ökar risken för sjukdomsspridning i landet.

Striderna i Jemen tvingade Malak och Shadi att lämna sitt hem. Nu bor i ett läger för internflyktingar, där man till stor del är beroende av vatten som transporteras med lastbilar. Foto: VFX ADEN/Oxfam

En kraftig ökning av bränslepriserna har påverkat Jemens vattensystem och tvingat människor att dra ner på sin vattenanvändning dramatiskt. I flera stora städer har vattensystemen stängts av helt.

Bränsle är avgörande för tillförseln av rent vatten i Jemen. Många är beroende av grundvatten som pumpas upp med hjälp av solenergi och bränsle. Andra, särskilt människor som tvingats fly från sina hem, förlitar sig på vatten som körs in av dieseldrivna lastbilar.

Även hjälporganisationer drabbas
Oxfam har tvingats avsluta sina lastbilstransporter av vatten på grund av de stigande bränslepriserna. Vattensystemen Oxfam installerat i landet, som förser en kvarts miljon människor med vatten, drivs för tillfället bara till 50 procent av den normala kapaciteten.

I Jemen är tillgång till rent vatten är en fråga om liv och död, särskilt för de över sju miljoner människor som redan lider av undernäring, vilket gör dem extra sårbara inför sjukdomar som kolera som bland annat sprids genom smutsigt vatten.

Den rådande bränslekrisen är det senaste exemplet på hur ekonomi används som ett krigsvapen i Jemen. Brist på bränsle har varit ett pågående problem i landet men eskalerade dramatiskt förra månaden efter att ökade importbegränsningar sattes in. I Sana’a kostar nu en liter bensin nästan tre gånger mer än i augusti.

– För miljoner jemeniter som redan kämpar för att överleva hunger och sjukdom är rent vatten en livslinje som nu skärs av, säger Muhsin Siddiquey, Oxfams landschef i Jemen.

Vattenbrist och kolera förvärras av konflikten
Jemen var redan innan konflikten eskalerade 2015 ett av de mest vattenfattigaste länderna i världen. Åtminstone åtta vattensystem som installerats av Oxfam har tidigare skadats eller förstörts i strider, vilket stängt av vattenförsörjningen till över en kvarts miljon människor.

Vattenburna sjukdomar är vanliga i Jemen. Landet har tidigare drabbats av ett av de värsta kolerautbrotten i modern historia. Sedan april 2017 har över två miljoner misstänkta fall av kolera rapporterats, och över 3700 människor har mist livet till följd av sjukdomen.

Oxfam i Jemen
Oxfam har jobbat i Jemen i över 30 år, arbetet vi gör nu innefattar bland annat att se till att människor som tvingats fly på grund av konflikten har tillgång till rent vatten och sanitet. Vi utför hygienkampanjer där vi sprider information om kolerasymptom och hur man kan förebygga spridning av sjukdomen. Vi delar ut hygienkit och kontantbidrag till människor som tvingats lämna sina hem. Vi ger också människor stöd i att hitta jobb och skapa en inkomst, till exempel med utbildning, stöd till små entreprenörer och material som gör att människor kan börja odla mat.