oxfam logotyp

Akut vattenbrist i krisdrabbade Jemen

3 juni 2015

I slutet på mars eskalerade våldet i Jemen, mellanösterns fattigaste land. Sedan dess har nästan 2000 människor mist livet och över 7000 skadats i de våldsamma striderna. Över en halv miljon människor har tvingats på flykt samtidigt som tusentals andra är fångar i sina egna hem. Livsviktiga förnödenheter som rent vatten, medicinsk utrustning och bränsle är på väg att ta slut. I dagsläget saknar nästan två av tre Jemeniter tillgång till rent dricksvatten, vilket hotar folkhälsan. Jemen är ett land i kris.

Redan innan den senaste upptrappningen av konflikten var problemen i landet omfattande. Cirka 60 procent av befolkningen var beroende av någon form av humanitär hjälp. Över 10 miljoner människor hade inte tillräckligt att äta, drygt åtta miljoner saknade tillgång till adekvat sjukvård och mer än halva befolkningen hade inte rent vatten att dricka. Dessa siffror fortsätter nu att stiga, då den humanitära situationen i landet blir alltmer akut.

Två av tre saknar rent vatten

Idag saknar 16 miljoner människor, nästan två tredjedelar av landets befolkning, tillgång till rent vatten och sanitet. Det motsvarar fler människor än hela Sverige och Danmarks befolkning tillsammans. Stora delar av landets vatteninfrastruktur har skadats i de våldsamma striderna. I brist på fungerande vattensystem tvingas människor dricka orent vatten, vilket ökar risken för sjukdomar som kolera, malaria eller diarré.

Ett annat relaterat problem är bristen på bränsle. Lokala myndigheter i stora delar av landet har flaggat för att de nu saknar bränsle för att hålla vattensystemen i drift och rena avloppsvattnet, vilket utgör ytterligare en allvarlig hälsorisk. Under de senaste veckorna har också flera viktiga transportvägar stängts av, vilket är förödande för en nation som är helt beroende av importerat livsmedel och bränsle.

Oxfams personal i Jemen är djupt oroade över den humanitära situationen i landet. Bristen på rent vatten och sanitet utgör en akut hälsorisk. Landets sjukhus står nu utan bränsle, rent vatten och medicinsk utrustning – de har inte kapacitet att hantera ett större sjukdomsutbrott. Som om inte det vore nog fyller högar av ruttnande sopor gatorna i de stora städerna. Precis som så mycket annat så har den lokala sophämtningen kollapsat mitt under pågående konflikt, vilket utgör ytterligare en hälsorisk. En allvarlig hälsokris står för dörren om inte vatten- och sanitetsproblemen åtgärdas. Det är det sista jemeniterna behöver.

Vågen framåt

Oxfam arbetar tillsammans med flera andra organisationer för att hjälpa människor på plats men de humanitära behoven fortsätter att öka och hjälpen räcker inte till. Om vi inte hittar ett sätt att hantera den akuta bristen på vatten och bränsle riskerar landet att drabbas av ett sjukdomsutbrott som tar fler liv än själva konflikten. Jemens befolkning har rätt till ett bättre liv och en säker framtid.

Oxfam uppmanar nationella, regionala och internationella aktörer att samarbeta för att hitta en varaktig lösning på konflikten. För att det ska bli verklighet måste våldet upphöra och de stridande parterna enas om ett permanent eldupphör. Dialog och fredliga förhandlingar är en förutsättning för att kunna hjälpa människor i nöd. Viktiga transportvägar måste också öppnas för att säkerställa att vitala förnödenheter som livsmedel och bränsle kommer in i landet.