oxfam logotyp

55 miljoner människor hotas av extrem hunger till följd av pandemin

13 oktober 2020

Hungern har fortsatt öka under pandemin men undermålig finansiering har hittills underminerat alla försök från humanitära organisationer att leverera nödhjälp till de drabbade. Det visar en ny rapport från oxfam i dag.

Av rapporten framgår att den akuta hungern fortsätter att öka i sju av världens länder: Jemen, DR Kongo, Nigeria, Burkina Faso, Somalia, Afghanistan och Sydsudan. 55 miljoner människor i dessa länder står inför allvarliga eller extrema nivåer av matosäkerhet och i Sydsudan och Burkina Faso lever delar av befolkningen just nu på svältgränsen. Samtidigt har fem av dessa sju länder inte fått ta emot några pengar alls från det ”Covid-19-relaterade hungerstöd” som utgör en del av det totala stödpaket på 10,34 miljarder dollar i extra humanitärt stöd som FN efterfrågade i mars, och som ska hjälpa utsatta länder att hantera konsekvenserna av pandemin. Fram tills i dag har bidragsgivare bara gett löfte om investeringar på motsvarande 28% av detta stödpaket och matsäkerhet och näring utgör några av de mest underfinansierade områdena.

Efter en ovanligt svår hungerkris för tre år sedan, kraftsamlade det internationella samfundet för att gemensamt se till att vi aldrig skulle behöva se så höga hungernivåer igen. Men nu händer det alltså igen, och de flesta verkar inte bry sig nämnvärt. Miljontals människor behöver vår hjälp och de har inte råd att vänta

Chema Vera, Oxfams generalsekreterare.

”Redan i juli varnade vi för att fler människor kan komma att dö i Covid-19-relaterad hunger än från sjukdomen själv innan året är slut. För att förhindra detta måste världens länder omedelbart gå in med medel för att fullt ut kunna finansiera FN:s efterfrågan på resurser. Samtidigt måste man visa politisk vilja genom att helhjärtat ställa sig bakom FN:s generalsekreterares uppmaning om en världsomfattande vapenvila,” menar Vera.