oxfam logotyp

1 av 9 går till sängs hungriga varje kväll – vi uppmärksammar världens hunger på World Food Day

16 oktober 2014

Klimatförändringar, stigande livsmedelspriser och överexploatering av odlingsbar mark är några av de faktorer som bidrar till en osäker livsmedelsförsörjning i delar av världen. Med anledning av World Food Day uppmärksammar vi idag hungern i världen.

Under Världslivsmedelstoppmötet 1996 upprättades målet att minska antalet hungriga i världen till 420 miljoner år 2015. Med bara ett par månader kvar till årsskiftet befinner vi oss långt ifrån denna verklighet. Fortfarande kan närmare 805 miljoner människor inte äta sig mätta.

I en värld av överflöd går 1 av 9 människor till sängs hungriga varje kväll. Klimatförändringarna pressar upp matpriserna samtidigt som förutsättningarna för att bedriva jordbruk förändras. Kvinnliga jordbrukare i fattiga samhällen är de som drabbas allra hårdast

Winnie Byanyima, Executive Director på Oxfam International.

Idag är extremt väder, förändrade odlingsförhållanden och uteblivna skördar vardag för miljontals människor. Om inte åtgärder vidtas kan klimatförändringarnas effekter leda till att ytterligare 50 miljoner människor drabbas av hunger fram till 2050.

Otillräckliga investeringar i jordbruk gör människor extra känsliga för torka, prishöjningar, avskogning och markstölder. Djupa orättvisor i tillgången på mark och vatten gör också att många människor inte kan odla tillräckligt för att försörja sina familjer. Nästan hälften av landsbygdsbefolkningen söder om Sahara lever på mindre än 1,25 dollar om dagen och en av 4 människor är undernärda.

Rapporten ”Hidden Hunger i South Africa: The Faces of Hunger and Malnutrition in a Food-Secure Nation” som beställts av Oxfam visar att uppemot en fjärdedel av alla sydafrikanska hushåll saknar medel för att äta sig mätta. Detta trots att landet producerar tillräckligt med mat för att mätta samtliga av landets 54 miljoner invånare. Under senare år har råvarupriset på viktiga grödor som majs stigit med nästan 50 procent. Fattiga människor tvingas därför skippa måltider eller köpa livsmedel av sämre kvalitet.

Kvinnliga jordbrukare producerar mer än hälften av all mat som odlas i världen. Nära 1.6 miljarder kvinnor är beroende av jordbruket för sin försörjning. De har ofta sämre betalt för samma arbete än män och de har inte samma tillgång till teknik, markmadsföringsnätverk och arbetsrättsligt skydd.

”Jordbrukare världen över kämpar för sitt livsuppehälle. Familjejordbruk och småskaliga gårdar hotas, om de inte skyddas kommer antalet hungriga vi världen att stiga. Vi behöver omfattande jordbruksinvesteringar för att hålla dessa småskaliga jordbruk vid liv” säger Winnie.

Rika regeringar och företag måste nu ta sitt ansvar och bedriva en politik som gör det möjligt för fler att äta sig mätta. Vi måste också investera i utbildning av jordbrukare så att de kan hantera ett förändrat klimat.