oxfam logotyp

Tobias Billström, kräv vapenvila nu!

Underskrifter

25000

Mål

Sverige måste stå på rätt sida av historien. Tobias Billström, du är landets utrikesminister. En hel befolkning riskerar att svälta – och vi uppmanar dig att göra allt du kan för att en permanent vapenvila inrättas omedelbart. Gazas befolkning kan inte vänta.

  • Dödligaste konflikten under 2000-talet
  • 250 palestinier dödas varje dag
  • 90% av Gazas befolkning lider av extrem hunger
  • Utan en permanent vapenvila riskerar hela Gazas befolkning att svälta

Jag skriver under Oxfams brev till Tobias Billström för att en permanent vapenvila omedelbart ska inrättas i Gaza. Genom att skriva under så godkänner jag Oxfams allmänna villkor och accepterar att få information om Oxfams arbete och hur jag kan bidra till en mer jämlik framtid.

Skriv under brevet till Sveriges utrikesminister

Tobias Billström, kräv vapenvila nu!

I över 100 dagar har det internationella samfundet iakttagit den dödligaste konflikten under 2000-talet, och samtidigt misslyckats med att uppnå eldupphör i Gaza och Israel – den enda humanitära åtgärd som nu verkligen betyder något. 250 palestinier dödas varje dag och 1,9 miljoner människor har tvingats från sina hem. Över 90% av Gazas befolkning lider av extrem hunger. Utan en vapenvila riskerar hela befolkningen att svälta. Vi kan inte vända bort blicken.

Trots extremt svåra förhållanden har Oxfam tillsammans med partnerorganisationer nått 73 000 människor i Gaza med mat, medicin och hygienprodukter. Men varken vi eller andra organisationer kan utföra vårt arbete till fullo om inte en vapenvila inrättas omedelbart. Hundratals människor dör varje dag på grund av attackerna, men ännu fler riskerar att dö av hunger och sjukdomar.

Sverige måste stå på rätt sida av historien. Tobias Billström, du är landets utrikesminister. En hel befolkning riskerar att svälta – och vi uppmanar dig att göra allt du kan för att en permanent vapenvila inrättas omedelbart. Gazas befolkning kan inte vänta.

Fler sätt för dig att göra skillnad på:

Frågor & svar

Europaparlamentets resolution för vapenvila är villkorad och omröstningen i FN innebär bara ett krav på begränsat eldupphör. Vi menar att det enda och viktigaste svaret på den humanitära kris som just nu pågår i Gaza är en permanent vapenvila, och att detta är något som Sverige måste agera för.  

Oxfam har 29 personer på plats i Gaza. Vi är i ständig kontakt med dem och säkerställer varje dag att alla lever och är i säkerhet. Det är vårt viktigaste jobb, även om det blir svårare och svårare att garantera. De flesta har tvingats lämna sina hem – vissa har förlorat sina hem helt. Det är en extremt traumatisk och svår tid för alla i Gaza. Alla är osäkra och känner sig otrygga, och kämpar för att få skydd, mat, vatten och el. Våra kollegor är inget undantag. 

Oxfam har funnits i Gaza och Israel sen 1950-talet. r arbetar Oxfam tillsammans med lokala partners för att stötta människor i Gaza som drabbats av den humanitära krisen där. Vi tillhandahåller rent vatten, vi återuppbygger skadade vattensystem och förbättrar saniteten. Vi stöttar lokala jordbrukare i att förbättra kvalitén på sina produkter och få dem sålda, och vi stöttar civilsamhället i att kämpa för folkets mänskliga rättigheter. Vi kampanjar för hållbar fred och säkerhet för alla civila och ett upphörande av blockaden i Gaza. 

Oxfam är på plats i många länder och det som styr insatser är graden av behov. Beslut om att finnas på plats i en kris fattas alltid utifrån det humanitära behovet. Innan attackerna den 7e oktober var 80% av invånarna i Gaza beroende av internationellt stöd till följd av 16 års blockad. Israels regering, lokala och nationella organisationer har tillräcklig kapacitet för att möta dess befolknings behov, något som Gaza inte har. Skulle situationen ändras kommer Oxfam att se över prioriteringen. 

Attacker som medvetet riktar sig mot civila är aldrig berättigat. Alla parter måste respektera internationell humanitär rätt och upphöra med våldet. Gisslantagande bryter mot humanitär rätt och Oxfam fördömer alla sådana handlingar.

Vi är djupt oroade och upprörda över att några av de största finansiärerna har stoppat stödet till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA), den ledande aktören för stöd till palestinier i Gaza och regionen. Detta plötsliga och godtyckliga stopp rycker undan livlinan för över 2 miljoner människor i Gaza, varav över hälften är barn. Det är en kollektiv bestraffning av en hel befolkning.

Denna sanktionering gentemot en hel organisation baserat på anklagelser mot ett litet antal individer av 13 000 anställda i Gaza, är hänsynslöst och oansvarigt när den omedelbara upptrappningen av humanitärt stöd är brådskande.

Vi välkomnar UNRWA:s snabba beslut att inleda en oberoende utredning genom FN:s kontor för intern tillsyn (OIOS), den högsta utredningsmyndigheten i FN-systemet. Vi uppmanar starkt länder att ompröva sitt finansieringsstopp, då livet för över två miljoner människor i Gaza är beroende av detta stöd.

UNRWA har över 800 anläggningar inklusive skolor, skyddsrum och hem där fördrivna palestinier för närvarande söker skydd i Gaza.

Läs mer