oxfam logotyp

Stevelia Aufi sitter på platsen där hennes hem en gång stod, innan cyklonen Freddy förstörde det. Foto: Thoko Chikondi / Oxfam

Klimat och ojämlikhet

Klimatkrisen är ojämlik och orättvis – de rikaste har störst ansvar

Klimatkrisen är ojämlik

På Oxfam vet vi att klimatförändringar, fattigdom och ojämlikhet hänger ihop. Extrema väderhändelser, så som torka, översvämningar och cykloner blir allt vanligare, och drabbar de som redan är mest sårbara hårdast. Det är till exempel fem gånger vanligare att människor i fattiga länder tvingas på flykt på grund av extremväder, jämfört med i rika länder. Uppvärmningen slår också mot fattiga människors försörjning exempelvis genom sämre eller uteblivna skördar.

Samtidigt är det de som tjänar mest pengar som också släpper också ut överlägset mest koldioxid.

  • De rikaste 10 procenten står för cirka hälften av alla koldioxidutsläpp i världen
  • De fattigaste 50 procenten står för mindre än 10 procent av utsläppen
  • Den rikaste 1 procenten släpper ut dubbelt så mycket som den fattigaste hälften

Under de senaste decennierna har koldioxidutsläppen ökat dramatiskt och den kvarvarande koldioxidbudgeten ätits upp i rasande takt. Dessa ökade utsläpp har framförallt kommit från ökad konsumtion bland de redan välbeställda, inte från människor som tagit sig ur fattigdom.

Denna kombination är det som kallas klimatojämlikhet.

 

Vad vi gör

Vi verkar för en klimatomställning som är rättvis. En omställning där de som bidragit mest till krisen också tar störst ansvar för att lösa den. Detta gör vi framför allt genom att bidra med aktuell forskning på området och genom att påverka de som har makt att förändra: våra politiker, företagsledare och andra viktiga aktörer i våra samhällen.

Vi arbetar också direkt med människor som drabbas av klimatförändringar. Tillsammans med partnerorganisationer och aktivister motverkar vi klimatförändringarnas effekter på samhällen som redan nu drabbas. Vi arbetar för att lyfta upp marginaliserade röster, så som urfolk, bönder och kvinnor, så att de blir hörda i beslutsprocesser för att klara av klimatomställningen.

I över ett decennium har Oxfam kampanjat för att skapa medvetenhet om hur ojämlik klimatkrisen är och uppmanat världens ledare till att vidta handling. Vi är stolta över att vara en organisation som arbetar för klimatet, för en planet vi alla kan leva på.

Vi:

  • Genomför och publicerar väl underbyggd research om klimatojämlikhet
  • Stöttar småskaliga bönder i att anta jordbruksmetoder som är anpassade för ett förändrat klimat
  • Arbetar för att förstärka det internationella samfundets ambition och samarbete i att efterleva Parisavtalet
  • Förespråkar alternativa energisystem som går ifrån skadliga fossilbränslen till ren, hållbar energi som respekterar, skyddar och förbättrar människors försörjning
  • Förespråkar att regeringar implementerar policys som gör att de som släpper ut mest växthusgaser också blir de som måste minska sina utsläpp mest
  • Påverkar politiker till att skydda de som är mest sårbara för klimatförändringarna

Vårt arbete med klimat

Påverkar för att förändra

Varje år släpper vi färsk research som ger rekommendationer och uppmaningar till världens regeringar och företag för att de ska kunna hantera klimatkrisen på ett jämlikt sätt. Våra experter är grundliga och noggranna, och våra resultat får ofta uppmärksamhet i media, av politiker och andra organisationer.

Rapportarkiv
En man står med ryggen mot kameran o tittar ut i naturen. På mannens t-shirt är Oxfams logga tryckt och det står Oxfam.

Hjälper de som drabbas

De människor och länder som är fattiga är också de som drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser. Vi är på plats vid kriser och katastrofer och hjälper med det mest akuta. Med vår expertis inom vatten och sanitet är vi snabbt där och ser till att människor kan överleva för att bygga upp samhället igen.

Vårt katastrofarbete

Bygger för en hållbar framtid

Tillsammans med partnerorganisationer befinner vi oss på plats där klimatförändringarna redan lämnar tydliga spår. Exempelvis så utbildar vi bönder i odlingsmetoder som lämpar sig för ett förändrande klimat. Ett sådant exempel är samarbetet vi har tillsammans med bl.a. Axfood.

Läs mer

Senaste nytt om klimat

Research om klimatojämlikhet

Sveriges väg till en jämlik och rättvis klimatomställning

2023-11-20

Ladda ner

Climate Equality

2023-11-20

Ladda ner

Climate Finance Shadow Report 2023

2023-06-05

Ladda ner
Framsida till Oxfam-rapporten "Carbon Billionaires".

Carbon Billionaires

2022-11-07

Ladda ner